Stord får en stor del av æren for at Edvard Grieg-plattformen (bildet) har satt ny rekord i effektiv drift.

I følge avisa Innherred har olje- og gassproduksjonen fra Edvard Grieg-plattformen vært i gang 96 prosent av tiden siden starten for akkurat ett år siden.
– Det er etter all sannsynlighet ny rekord for en nybygd plattform på norsk sokkel, konkluderer driftsdirektør Kari Nielsen i Lundin Norway.
Det normale er mellom 40 og 60 prosent i oppstartsfasen. Edvard Grieg har derimot produsert så å si kontinuerlig siden starten. Det eneste som skiller fra 100 prosent er planlagt stans for vedlikehold og klargjøring.
– Dette handler om to ting, erfarne og dyktige folk, og svært god kvalitet på alle deler av plattformen, fastslår hun. Kværner Verdal får en stor del av æren siden de bygde understellet til plattformen. Men se hvor stor andel som Stord-samfunnet står bak: Plattformdekket bygget ved Kværner Stord og Aker Solutions i Egersund Boligkvarteret og helikopterdekket er levert av Apply Leirvik
Et lite apropos: Mannen som sto for dåpsseremonien til Edvard Grieg er konserndirektør for jacketer i Kværner Verdal, Sverre Myklebust.
Gjett hvor han kommer fra…