Fra utdelingen av Næringsprisen ombord I M/S Sunnhordland. Fra venstre Svein Ottesen - Sparebanken Vest, Kjell Fylkesnes - Fylkesnes Bil AS og Anne-Grete Sandtorv - Stord Næringsråd.

Fylkesnes Bil AS på Stord ble i november tildelt Næringsprisen for 2016. Det er Stord Næringsråd i samarbeid med Sparebanken Vest som hvert år deler ut prisen, som skal bidra til å skape oppmerksomhet rundt det lokale næringslivet.

I juryen begrunnelsen for å tildele prisen til Fylkesnes Bil AS v/ Kjell Fylkesnes heter det at Fylkesnes Bil gjennom mer enn 30 år har bygget opp en solid bedrift som i dag har over 60 ansatte. Gjennom oppgangs- og nedgangstider har de lært at fokus på målrettet kundepleie, godt arbeidsmiljø, problemløsing og ikke minst optimisme gir solide relasjoner og gode resultater.
Selskapet ser på hele regionen som sitt marked, og er en synlig aktør i lokalsamfunnet. De engasjerer seg i spørsmål om infrastruktur og næringsutvikling, og støtter lag og organisasjoner og gode formål på en flott måte, heter det.
Juryen for næringsprisen består av banksjef Svein Ottesen i Sparebanken Vest (formann) redaktør Magne Kydland i Bladet Sunnhordland, Styreleder Magne Heimvik og daglig leder Anne-Grete Sandtorv i Stord Næringsråd.
Prisutdelingen fant sted under Næringsrådets årsfest om bord i ærverdige M/S Sunnhordland, som nettopp er kjøpt tilbake til distriktet.