Byggherre Øystein Grønhaug inspiserer første byggetrinn på Nordsjø Kontorpark. Det er Grønhaug Eiendom sammen med Base Property som bygger det store kontorprosjektet.

Grunnarbeidene og støpingen av fundamenter på Nordsjø Kontorpark er kommet godt i gang, og prosjektleder Karl Sigve Velde hos hovedentreprenøren Kruse Smith sier til Jobb & Næring at de regner med å starte reisingen av det fire etasjes bygget som utgjør første byggetrinn i løpet av de første to ukene av januar.

– Det er prefabrikkerte elementer i betong som skal heises på plass, slik at man vil kunne se forskjell fra dag til dag. Den første blokka blir på fire etasjer. Den neste vil ha fem etasjer over bakken i tillegg til et stort garasjeanlegg under bakken.
– Vi regner med leietakerne som skal inn i den første blokka skal flytte inn 31.10 2017. Mens første byggetrinn skal være ferdig 31.12 2017.
Det er Grønhaug Eiendom sammen med Base Property som eier Nordsjø Kontorpark, og Øystein Grønhaug sier bygget skal bli ett av de største kontorprosjektene i Nord-Rogaland noen sinne. Totalt vil det være på rundt 15.000 kvadratmeter når alle fire blokkene står ferdig. Prosjektleder Velde forteller at bygget oppføres BREEAM-standard. BREEAM-standarden for miljø og bærekraft eies av Norwegian Green Building Council. Bruk av denne standarden til testing, vurdering, sertifisering eller godkjenning må være i samsvar med NGBCs prosedyrer.

Gravearbeidene er kommet godt i gang på Nordsjø Kontorpark.
Gravearbeidene er kommet godt i gang på Nordsjø Kontorpark.