Driftsleder Per Ivar Aase i Kolumbus sier at en kvart million flere passasjerer tar bussen i år på rute 01 og 02.

Den toårige forsøksordningen med å la haugalendingene kunne ta buss for en tier innenfor den såkalte utvidede nærsonen, har i løpet av 2016 gitt Kolumbus en kvart million flere busspassasjerer enn året før.

Av Odd-Atle Urvik

Anslaget er basert på passasjertallene fra de tre første kvartalene, og driftsleder for Kolumbus i Haugesund, Per Ivar Aase sier til Jobb & Næring at dette forutsetter at trenden for de ni første månedene holder seg ut året.
Det var fylkespolitikerne som vedtok dette prøveprosjektet, som skal gjelde i år og neste år. For å beregne økningen i trafikken bruker vi passasjertallene for de to største rutene våre 01 og 02. Årsaken er disse rutene utelukkende går innenfor det området hvor man kan kjøpe billetter for 10 kroner.
Rute 01 går fra Bleikemyr via Trudvang, Haugesund, Lysskar og Brakahaug til Amanda Terminal, mens 02 går fra Vormedal via Norheim, Austmannaveien, Haugesund, Ramsdalen og Skåredalen til Amanda Terminal.
– Mens vi i 2015 hadde 514.000 passasjerer på disse to rutene fram til utgangen av 3. kvartal, steg passasjertallet i år med nesten 185.000. Det betyr gjennomsnittlig mer enn 20.000 flere passasjerer på disse to rutene hver eneste måned, sier Aase. Dersom denne trenden holder ut året betyr det en kvart million flere passasjerer sammenlignet med 2015.
Ikke lønnsomt
Selv om man får så mange ekstra passasjerer er det ikke butikk for Fylkeskommunen. Det koster nemlig mer enn en tier pr. passasjer å kjøre rutene. Hensikten med å innføre buss for en tier var imildlertid å lære mer om hva lavere billettpriser betyr for at folk skal velge å bruke buss. Derfor skal det gjennomføres en evaluering av det som er oppnådd. Hvorfor fylkespolitikerne valgte Haugesund for prosjektet han henge sammen med at andelen som kjører buss i vårt distrikt er lavt.
– Når en gjennomfører reisevaneundersøkelser (RVU) viser det seg at kun 3 prosent av alle reisende i Haugesund bruker buss. Dette er langt under det man finner i andre store byer. Så mye som 2/3 av reisene i vårt distrikt skjer med privatbil, på sykkel eller til fots. Vi kan derfor trygt si at Haugesund-regionen er et slags mørkt fastland når det gjelder å ta buss, sier Aase.
– Hvem er det så som bruker buss?
– Det største gruppa er ungdom. De bruker både buss til og fra skole, men også privat på ettermiddag og kveld. Dessuten er det mitt inntrykk at våre nye landsmenn er flittige til å bruke bussen, selv om jeg ikke har noen undersøkelse som viser hvor stor andel av passasjerene denne gruppen utgjør, sier Aase.

Utstillingsvindu
Ordningen med at man kan kjøpe bussbillett for ti kroner betyr at Haugesund er billigst i Norge. Dette har ført til at vi har fått en del henvendelser og besøk fra andre steder i Norge, som vil sette seg inn i det som skjer her. Slik sett har bussene våre blitt et slags utstillingsvindu når det gjelder kollektivsatsning.
– Det skal bli spennende å se hva evalueringen som skal foretas vil vise. Det sies at dersom man fyller opp en buss med passasjerer som ellers ville sittet i kø i privatbiler, vil det fjerne 500 meter med kø. Dermed kan det at flere tar buss også bety at de som kjører bil kommer seg bedre fram i rushtiden. Det blir også spennende å finne ut mer om de som har valgt å bruke buss fordi det er blitt billig. For tieren de betaler på bussen får de fleste mer enn bare bussturen. De sparer drivstoff, slitasje på bilen, og mange sparer parkeringsavgift. Kan hende betyr bruken av buss at noen finner ut at de gjerne klarer seg med en bil i stedet for to, sier Per Ivar Aase til Jobb & Næring.