Prosjektkoordinator Tiina Vormestrand i Level Utdanning.

Etter at Level Personal AS i sommer kjøpte opp Næringsakademiet i Haugesund, og skiftet navn på selskapet til Level Utdanning, tar de sikte på å skape liv i det gamle televerksbygget i Haugesund sentrum.

Tekst: Odd-Atle Urvik
Foto: David Haavik

– Den viktigste aktiviteten vår vil være fagskole, hvor vi starter med to ulike studielinjer i midten av februar, forteller prosjektkoordinator Tiina Vormestrand i Level Utdanning til Jobb & Næring.
– Det ene er den ett-årige fagskoleutdanningen Regnskap og økonomi, som gir deg praktisk og etterspurt kompetanse på disse områdene, og en grundig innføring i de mest brukte regnskapssystemene, slik at du raskt kan bli en ressurs for nye arbeidsgivere.
Det andre studiet som starter i februar, Kontoradministrasjon med IT, går over et halvt år og har den samme praktiske tilnærmingen.
– Her tilbyr vi opplæring i bruk av moderne IT-verktøy, samt en innføring i aktuelle fag innen kontoradministrasjon, sier Vormestrand, og avslører at de på lengre sikt har planer om å sette opp flere fagstudier, deriblant Helseadministrasjon og Markedsøkonom.
Fagskolestudiene er godkjent for finansiering gjennom Statens Lånekasse, og studenter kan søke lån og stipend gjennom lånekassen.
– Vi håper på mellom 20 og 30 fagskolestudenter i 2017. Hos oss er det studenten som står i fokus, så det er et passende antall med tanke på oppfølging og kvalitet på undervisningen, sier Vormestrand.

Skreddersydde kurs
Det andre kjerneområdet for Level Utdanning er kursvirksomhet. Også dette skal i stor grad tilpasses næringslivet, men de setter også opp kurs for private og bistår det offentlige ved behov.
– Per i dag avholder vi kurs i HMS og diverse IT-programmer, men det blir mye høyere aktivitet etter nyttår, sier Vormestrand, og legger til at kursene kan variere fra noen få dager til et par uker i lengde.
– Kursplanen bestemmes delvis av hva bedriftene etterspør. Når det er sagt, håper vi snart å kunne lansere flere spennende tilbud innen alt fra ledertrening og salgsledelse, til personaljus og prosjektstyring, forklarer Vormestrand, og frir til potensielle samarbeidspartnere.
– Hvis det er noen som har en god idé til relevante kurs, er det bare å ringe oss. Etter overtakelsen av Næringsakademiet er det tre ansatte i administrasjonen i Level Utdanning. I tillegg knytter de til seg faglærere etter behov, slik at det totalt er snakk om rundt 10 personer som er tilknyttet Level Utdanning.
Tor Arne Egeland fungerer som daglig leder i både Level Personal og Level Utdanning. Han tror de to selskapene kan berike hverandre og skape mange synergieffekter.
– I Level Personal, som er et rekrutteringsog bemanningsselskap, samarbeider vi tett med næringslivet og har daglig kontakt med jobbsøkere. Nå som Level Utdanning er med på laget, har vi mer å tilby og gjør oss mer attraktive, for både bedrifter og ansatte.

Level Personal satser på utdanning gjennom Level Utdanning. Fra venstre Frank Krogh Kongshavn, Level Personal, prosjektkoordinator Tiina Vornmestrand og daglig leder Tor Arne Egeland i Level Utdanning.
Level Personal satser på utdanning gjennom Level Utdanning. Fra venstre Frank Krogh Kongshavn, Level
Personal, prosjektkoordinator Tiina Vornmestrand og daglig leder Tor Arne Egeland i Level Utdanning.