- I dag går folk rundt med bankkortet i en lomme festet til mobiltelefonen. Om få år kommer vi til å le av hvor meningsløst det var., sier adm. banksjef Bente Haraldson Syre

Drøyt 8 måneder er gått siden Bente Haraldson Syre (44) tok over som administrerende banksjef i Haugesund Sparebank. Hun overtok etter Knut Grinde Jakobsen som gikk av etter å ha vært i banken i 37 år, hvorav de siste 29 som sjef i banken.

– Har det vært som å hoppe etter Wirkola?
– Det er ingen tvil om at Knut er blitt sterkt forbundet med banken, og har hatt en dominerende rolle i Haugesund Sparebanks historie. Og fortsatt presenterer jeg meg som ”den nye banksjefen”. Men før han sluttet gjorde han det klart at han skulle være pensjonist, og jeg får drive banken på min måte. Slik sett har han ikke vært noen sjuende far i huset. Men Haugesund Sparebank drives fortsatt i tråd med vår visjon om å være en bank som er lokal, nær og personlig, sier hun. Sjefsskiftet gav da heller ikke noe problem med kontinuiteten ettersom Bente Haraldson Syre hadde vært bankens kredittsjef de siste 6 ,5 årene.
– I tillegg var jeg siden 2011 fast møtende vararepresentant i bankens styre. Slik sett hadde jeg god innsikt i det som skjedde i banken, sier hun.

Tett lokalkontornett
I likhet med nabobanken på Karmøy er Haugesund Sparebank litt som ”kjerringa mot strømmen”. Mens andre banker legger ned kontorene sine, opprettholder Haugesund Sparebank et tett nett av kontorer i de kommunene de er representert.
– Også hos oss skjer digitaliseringen, og kundene utfører mye av de tradisjonelle banktjenestene selv fra sin datamaskin eller mobiltelefon. Men vi ønsker å skille oss ut gjennom å være tilgjengelig. Mange ønsker å ha en bank man kan oppsøke for å få hjelp når man trenger det. Særlig når det gjelder rådgivning er dette noe mange kunder legger vekt på, sier hun.
Kontornettet til banken har vært meget stabilt. Siste tilvekst var da det ble åpnet nytt lokalkontor i Sveio for halvannet år siden. Sveibuen har vist å sette pris på dette, og i løpet av kort tid har banken kommet opp i over 1000 kunder i Sveio.
– Men også Haugesund Sparebank må vurdere hvor tett kontornett det er nødvendig å ha. I Vindafjord kommune hadde vi kontorer både i Skjold, Sandeid, Vikedal, Imsland og Ølen. Vi valgte derfor å legge ned i Sandeid og i Imsland, så nå har vi tre kontorer i kommunen. Det er heller ikke lange biten fra Skjold til Aksdal hvor vi har vårt Tysvær-kontor som vi ikke har noen planer om å legge ned. I Haugesund har vi i tillegg til hovedkontoret i sentrum også avdelingskontor på Raglamyr, mens vi la ned kontoret på Gard for en tid tilbake.
Dersom vi også tar med at vi har Bømlo- kontor i Langevåg, har vi fått med alle stedene vi er representert.

Bakgrunn som revisor
Bente Haraldson Syre har utdannelse som statsautorisert revisor fra Norges Handelshøyskole. Hun har siden vært partner i Deloitte A/S Haugesund.
– Jeg har også vært revisjonssjef i Haugaland Kommunerevisjon, hvor vi hadde revisjon for 11 ulike kommuner både i Nord-Rogaland og i Sunnhordland. Således kjenner jeg distriktet vårt svært godt, sier hun. Men når vi prøver å få hennes mening om hvordan fylkes- og kommunegrenser i regionen skal se ut i framtiden, smiler hun og sier dette er noe politikerne får ta seg av.
– Som bank har vi arbeidet både i Rogaland og Hordaland, og har ingen problemer med det. Vi skal drive vår bank til kundenes beste uavhengig av hvordan kartet ser ut.

Bedre tiden
Bente Haraldson Syre er forsiktig med å spå om framtiden ved inngangen til et nytt år.
– Nedturen i offshorenæringen kom fort, og har rammet vårt distrikt kraftig. Ledigheten har økt, og selvfølgelig er det mange kunder også i vår bank som opplever tøffe tider. Når folk får problemer prøver vi å hjelpe til så godt vi kan. Heldigvis ser det ut som at vi nå er kommet gjennom det verste. Vi ser at bedrifter som Aibel klarer å sikre seg store kontrakter. Det betyr at mange andre bedrifter som er underleverandører får det bedre, og folk får tro på framtiden. For mange betyr den nye oppgangen at de føler arbeidsplassen er tryggere nå enn de var for ett år siden, sier hun.
Haugesund Sparebank har i dag 71 ansatte, 40 kvinner og 31 menn. Slik sett er det naturlig at det er en kvinne som sitter i sjefsstolen. I likhet med en del andre bankfolk tror sparebanksjefen at bankene fortsatt kommer til å oppleve store endringer.
– Ser du for deg at framtidens banker ikke vil ha penger?
– Vi ser jo avt en stadig mindre del av betalingene skjer med kontanter. Jeg tror vel at vi en gang har et kontantløst samfunn. Noen mener at det kan skje så tidlig som i 2020, og det er jo ikke så lenge til. Men bankene vil det fortsatt være behov for.

Friidrett
– For folk som har fulgt med på Sportsfronten er Haraldson-navnet forbundet med løping. Bentes far Harald Haraldson var en av Haugesunds beste sprintere, og selv var hun også en god sprinter.
– Jeg løper fortsatt, men nå blir det lengre løpeturer. Vi har to tenåringer på 14 og 16 år, og jeg håpet jo i det lengste at de skulle fortsette familietradisjonen på friidrettsbanen. Men jeg må innse at på Vormedal er det håndball i Nord som fenger vår datter på 16, mens vår sønn på 14 driver med seiling i Haugesund Seilforening, sier Bente Haraldson Syre til Jobb & Næring.