Jostein Aksdal i Tveit Regnskap: Bransjen venter oppgang, men ikke i antall nye arbeidsplasser. (Foto: Eva Marie Birkeland)

Bygg- og anleggsbransjen i regionen tror på litt bedre tider i 2017, viser en undersøkelse som ble lagt fram på Byggarena.

Undersøkelsen er gjennomført av Tveit Regnskap, regionens største regnskapskontor, i samarbeid med Næringsforeningen. Rådgiver Jostein Aksdal (bildet) presenterte undersøkelsen under HNs årlige happening for bransjen i Scandic Maritim sist fredag. Rundt 150 bedrifter ble bedt om å svare, og 36 prosent har svart. Positive trekk ved undersøkelsen er at markedssituasjon, ordrereserve og resultatet ventes å bli bedre i 2017 enn i inneværende år. Omsetningen forventes å bli noenlunde lik, mens bedriftene ser for seg litt mindre investeringer og noen færre ansatte.
Byggarena ble gjennomført for 11. gang og godt over 200 representanter for bransjen deltok. De fikk servert status for en rekke samferdselsprosjekter, teknologutfordringer for byggebransjen og samfunnet generelt, foredrag om arkitektur og ledelsesutfordringer i små og store bedrifter. Humorinnslag sto også på menyen, og om kvelden samlet bransjen seg tradisjonen tro til fest og hyggelig samvær i Caiano-salen i Scandic Maritim.

Søylediagram viser hvordan forventningene ser ut:
Søylediagram viser hvordan
forventningene ser ut: