Med 25 mot 20 stemmer vedtok karmøypolitikerne i går å gi tilskudd til Fjord Motorpark. (Foto: nrk.no)

Adm.dir. i Haugesundregionens Næringsforening, Egil Severeide, gir ros til Karmøy kommunestyre for å gi grønt lys til å videreføre planene om Fjord Motorpark.

– Dette er et prosjekt som er større enn Karmøy kommune. Det er et regionalt prosjekt som kommer reiseliv, handel og servicebedrifter i alle omkringliggende kommuner til gode. En motorpark på Helganes kan også gjøre det lettere å realisere Vikingland i Sveio. Vi trenger store investeringer i en næring som har framtiden for seg, sier Severeide, og viser til regionens strategiske plassering.
– I vår visjon om å bygge Vestlandets knutepunkt vil et motorsportsenter passe svært godt inn. Vi ligger midt mellom Bergen og Stavanger og nye samferdselsprosjekter vil bringe oss stadig nærmere hverandre. Samtidig ligger vi i randsonen til store internasjonale turistmagneter som Preikestolen og Trolltunga. Fjord Motorpark og Vikingland er attraksjoner som lett kan føre turiststrømmene til oss, sier HN-direktøren.