I disse dager er det temmelig nøyaktig to år siden den store trafikkomleggingen på Bygnes. To nye rundkjøringer skulle skape nye tider for bedriftene i det som kalles Kopervik Næringspark. Før rundkjøringene kom hersket det en kaotisk trafikksituasjon.

Blant dem som hadde store forventninger var Gunnvald Aadland i Salomonsen Holding AS. I en årrekke hadde Aadland og Rulle Salomonsen kjempet for å få lov til å videreutvikle Bygnesområdet.
– På grunn av pengemangel tok det bortimot 20 år fra de planlagte rundkjøringene ble godkjent, til den endelig kom. Bompengene i Haugalandspakken var det som til slutt løste problemet.
– Vi hadde store forventninger til det som skulle skje, og var sikre på at omleggingen ville gi bedriftene på Bygnes et kraftig løft. Men det vi har opplevd disse to årene overgår det vi så for oss, sier Aadland.
– Den mangeårige motstanden Rulle Salomonsen og deres medspillere møtte gjennom flere tiår, bunnet i en frykt for at utvikling på Bygnes skulle utkonkurrere selve Kopervik som handelssenter. Det vi har opplevd til nå viser tvert om at både Bygnes og Kopervik opplever vekst. Nå er det ikke bare utviklingen på Bygnes som skal ha æren for dette. Det har også mye å si at T-forbindelsen kom. Tunnelene har ført til at både Kopervik Næringspark på Bygnes, og næringslivet nede i selve Kopervik merker øket trafikk.
Mange av dem som bor på Bokn eller sør i Tysvær velger tunellen til Karmøy i stedet for å dra til Raglamyr, sier Aadland, som særlig synes det er kjekt å se at folk fra Bokn igjen drar til Kopervik for å handle.
– Fra gammelt av var det slik at folk fra Bokn dro til Kopervik. Selv om rutebåtene for lengst er lagt ned fører T-forbindelsen til at folk fra Bokn nå kommer tilbake.

Anleggsmaskinene er i gang på det som skal bli et av Norges mest moderne hagesenter. Gunnvald Aadland slår fast at Kopervik Næringspark er i sterk vekst. (Foto: Odd-Atle Urvik)
Anleggsmaskinene er i gang på det som skal bli
et av Norges mest moderne hagesenter. Gunnvald
Aadland slår fast at Kopervik Næringspark er i
sterk vekst.
(Foto: Odd-Atle Urvik)

«Mini Raglamyr»
Selv om Raglamyr fortsatt er den største handlemagneten i regionen, kan vi på mange måter snakke om Bygnes som et slags «mini Raglamyr», forteller Aadland.
– Totalt er det rundt 70 bedrifter med nærmere 700 ansatte her. Til sammen omsetter disse bedriftene for mellom tre og fire milliarder kroner. Viktig med tanke på framtiden er at næringsparken også har rikelig med tilgjengelige arealer mot nord og øst for fremtidig ekspansjon, sier Aadland, som forteller at ekspansjonen allerede er i gang.
– Vi er i gang med å bygge ett av Norges mest moderne hagesenter. Det blir på 3000 kvadratmeter, og vi investerer rundt 30 millioner kroner. Det er Hageland Karmøy, som eies av Ola S. Apeland som skal drive hagesenteret. De driver også hagesenter på Raglamyr.
– Det er Thermofloor fra Holland som er spesialister og som skal bygge hagesenteret, som er spesialkonstruert med tak som åpnes og lukkes automatisk og slipper sola inn og holder regn og kulde ute. Men hagesenteret er ikke den eneste utbyggingen som skjer.
Biltema bygger også nytt. Også dette er på 3000 kvadratmeter. Størrelsen er ikke tilfeldig valgt siden myndighetene har satt en maks grense på 3000 kvadrat for å bremse på utbyggingen av handlesentra. I tillegg til dette skal også Europris utvide bygget de holder til i.
– Men den viktigste magneten som trekker handlende til Bygnes er Rema 1000. Supermarkedet er den største Rema 1000 butikken i Nord-Rogaland målt i omsetning.
Det har i mange år vært klart at det var Rema som skulle etablere seg på Bygnes så snart det ble åpnet for dagligvarehandel her. Det var Rema 1000 grunderen Odd Reitan som for mange år siden signerte en avtale med Rulle Salomonsen om dette. Striden med Karmøy kommune om dagligvarehandel på Bygnes førte imidlertid til at det gikk mange år før Rema 1000 kunne åpne dørene til Nord-Rogalands største Rema-butikk.

Bedriftene på Kopervik Næringspark omsetter for mellom 3 og 4 milliarder årlig. Et av lokomotivene er Vassbakk & Stol som alene står for rundt en fjerdedel av dette. (Foto: David Haavik)
Bedriftene på Kopervik Næringspark omsetter for mellom 3 og 4 milliarder
årlig. Et av lokomotivene er Vassbakk & Stol som alene står for rundt en
fjerdedel av dette.
(Foto: David Haavik)