- I Aski vil vi gjerne være en døråpner for arbeidssøkere, sier daglig leder Ragnhild Bjerkevik.

– I Aski har vi som formål å føre mennesker tilbake til arbeidslivet. Å være i arbeid er en viktig faktor for folk flest. Det å ha en jobb har med selvrespekt, realisering av drømmer, mestring og personlig utvikling å gjøre. Kort sagt – livskvalitet

Det er daglig leder Ragnhild Bjerkvik i Aski som sier dette til Jobb & Næring. I nært samarbeid med NAV tar bedriften i mot et stort antall klienter som skal bedre sine muligheter for å få seg en jobb. Aski har også et nært samarbeid med sin største eier, Karmøy kommune.
– Mellom 450 og 500 mennesker er innom hos oss i løpet av et år. Noen gjennomfører kortere kurs, andre inngår i arbeidstreningsopplegg for kortere eller lenger tid. Målet er alltid å komme seg inn i ordinært arbeid, sier Bjerkvik. Det er mange typer arbeid Aski kan tilby trening i. Europris, som holder til like i nærheten på Bygnes, er eid av Aski. Det er en ordinær Europrisbutikk hvor Aski er franchisetaker. Butikken har ordinær bemanning, som i tillegg til å drive Europris, gir klienter arbeidstrening.
Butikken jobber aktivt i tråd med Askis formål som attføringsbedrift. Arbeidssøkere som har arbeidstrening på Europris får erfaring med kassabetjening og veiledning av kunder, plassering og eksponering av varer, arbeid på lager osv.
Men det er ikke bare gjennom denne bedriften Aski tilbyr arbeid. I lokalene på Bygnes har også Aski Kjøkkenglede Karmøy, som er en del av kjeden Kjøkkenglede Norge. Butikken tilbyr kjøkken, kjøkkenfornying og vaskeromsløsninger produsert i eget verksted. Aski driver også eget kopi- og profileringssenter.
– Dessuten driver vi Aski Barnehage Eidsbakkane, som er den største barnehagen i Karmøy.
For oss er det viktig at arbeidstreningen gis i reelle bedrifter, enten det er i våre egne bedrifter eller i andre bedrifter vi har avtale med. Det nytter ikke å leke butikk. Derfor har våre egne bedrifter ordinær bemanning, sier Bjerkevik.
– Forutsetningene for deltakelse i arbeidslivet kan nok variere fra person til person. Men de aller fleste kan bidra med noe, bare forholdene blir lagt til rette for det. Aski ønsker å være en sentral aktør innenfor rekruttering til arbeidslivet. Vi ser oss selv som en døråpner for arbeidssøkeren, sier Ragnhild Bjerkevik til Jobb & Næring.