Da stillingen som ny direktør på Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus ble ledig, var Kari Nådland ikke i tvil om at det var denne jobben hun ønsket seg.

Det var ingen plutselig innskytelse som fikk Kari Nådland til å søke stillingen som direktør på det nye revmatismesykehuset i Haugesund. Etter 27 år i Oslo hadde hun lenge tenkt tanken at det kunne være fint å komme tilbake til Haugalandet. Hun hadde også bestemt seg for at direktørstillingen på revmatismen kunne være noe å satse på dersom det åpnet seg en mulighet.

Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus har i en årrekke vært en sentral aktør innen spesialisthelsetjenesten i byen. Når sykehuset nå etter investeringer på godt over en halv milliard kroner ikke bare er blitt større, men også i tillegg har fått nye spennende oppgaver gjennom datterselskapet Rehabilitering Vest, var det i grunnen ikke noe å lure på. Søknad ble sendt, og gleden var stor da hun fikk jobben.
– Jeg har ikke vært her så mange ukene, men jeg trives godt. Den viktigste oppgaven for meg vil være å bygge opp et lag som er samspilte. Et team hvor alle bidrar på en slik måte at vi spiller hverandre gode, sier hun til Jobb & Næring.
Kari Nådland utdannet seg som sykepleier i Tromsø, men kommer nå fra stillingen som leder av Trasoppklinikken i Oslo. Det er en klinikk som behandler rusavhengige på oppdrag fra Helse Sør-Øst. Da styreleder Bjørn Bugge i Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus kommenterte valget av Kari Nådland som ny direktør, sa han styret la vekt på hennes mangeårige ledererfaring innen helsevesenet, og ikke minst det systematiske kvalitetsarbeidet hun har ledet på Trasoppklinikken.
– Jeg tror erfaringen fra samarbeidet med Helse Sør-Øst i Oslo kan bli nyttig her hvor vi skal levere helsetjenester til Helse Vest, sier hun.

Friskt pust
Det er ikke bare Kari Nådland som har funnet seg godt til rette med de nye medarbeiderne på Revmatismesykehuset. Det virker også som om medarbeiderne setter pris på henne.
– Hun har kommet inn som et friskt pust i organisasjonen, er økonomisjef Erling Lervågs beskrivelse av den nye sjefen.
– Sykehuset har vært en byggeplass i fem år siden 2011. Det har vært det største landbaserte byggeprosjektet på Haugalandet på flere år. Utfordringen både for ansatte og pasienter har vært at vi hele veien skulle ha daglig drift av sykehuset samtidig som det bygges på alle kanter. Folk har måttet bytte arbeidssted flere ganger under prosessen. Det har nesten vært som en avansert versjon av stolleken. Etter hvert som byggearbeidene er ferdige på ett sted, og håndverkerne flytter for å begynne et annet sted, har folk vært på flyttefot. Dette sliter på alle, og derfor har vi følt det ekstra godt at den nye direktøren har kommet inn som et friskt pust, sier Lervåg.

Kvinner i flertall
– Om man regner med Rehabilitering Vest, har Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus rundt 150 ansatte. Så mange som 88 % av de ansatte er kvinner.
Rehabilitering Vest er et selskap som ble startet høsten 2010, og har nå en avtale med Helse Vest på 30 døgnplasser og 10 dagplasser. De fleste pasientene som skal rehabiliteres har lidelser i muskulatur eller skjelett. De gjennomgår et tilpasset rehabiliteringsprogram som varer i inntil tre uker.
– Utbyggingen har også gitt oss to nye operasjonsstuer. Der driver vi dagkirurgi, og foretar større inngrep i form av kneprotese, hofteprosete og skulderprotese, forteller Kari Nådland.
– En annen viktig avdeling er hudavdelingen vår. Selv om de fleste synes vi godt kunne hatt litt mer sol på våre kanter, ligger Rogaland høyest på statistikken når det gjelder tilfeller av hudkreft. Hudavdelingen vår har 6 spesialister som behandler et stort antall pasienter poliklinisk, forteller hun.

Haugesund kommune leier
Haugesund kommune leier femte og sjette etasje på det nye revmatismesykehuset. Det inneholder 60 sykehjemsplasser. Noe av det mest spennende med det nye sykehuset finner man i 7. etasje. Restaurant Utsikten kan skilte med byens flotteste utsikt. Man behøver slett ikke være pasient for å benytte restauranten. Den er åpen for alle. Og om noen vil leie selskapslokaler arbeides det med at dette også skal bli mulig.   Et viktig hjelpemiddel i behandlingen av pasienter med revmatiske lidelser er svømmebasseng med oppvarmet vann. I bassenget på revmatismesjukehuset holder vannet 34,2 grader, noe som er ideelt for behandling av revmatikere. Bassenget leies også ut til ulike lag og foreninger.

Det nye revmatismesykehuset tar seg flott ut. Her er fasaden mot Karmsundsgaten.
Det nye revmatismesykehuset tar seg flott ut. Her er fasaden mot Karmsundsgaten.