Det er et flott bygg Kystdesign har oppført i Aksdal.

Et ruvende nybygg og ny kontrakt i nytt marked. Mye på en gang for Erik Bakkevig og Kystdesign.

Deltakerne på Byggarena fikk tyvtitte på det kombinerte kontor- og industrilokalet som er reist mot friområdet i vest på Aksdal Næringspark i Tysvær. I en fem minutter lang video viste eier og daglig leder Erik Kold Bakkevig og prosjektleder Helge Seglem i sivilingeniørene Nordbø & Seglem deltakerne rundt i nybygget, som er gjennomført i delt entreprise, og faktisk til en pris under budsjettet på 80 millioner kroner.
Blant det mest spektakulære i bygget er et undervannsbasseng med 11 meters dybde, der undersjøfarkoster kan testes. Bygget et også oppført med et moderne sikkerhetsopplegg som tilfredsstiller forsvarets krav. Etter oljenedturen ser Kystdesign seg om etter nye markeder, og bygget tar nettopp høyde for det.
Nylig inngikk Kystdesign AS, som har ROV’er som hovedprodukt, et samarbeid med Boston AS om utvikling av en fjernstyrt drone.
Den første kontrakten er nå signert. Det er en fjernstyrt lekterlignende farkost som kan ta seg frem i krevende og grunt farvann. Kontrakten symboliserer et nytt forretningsområde for subsea-teknologiselskapet.
-Denne kontrakten viser at vi kan bruke kunnskapene våre i nye markeder, sier Erik Kold Bakkevig.
-For Kystdesign handler det om å stadig lete etter nye markeder og områder hvor vi kan bruke erfaringen vår. Vi utvikler oss hele tiden på våre etablerte forretningsområder, men vi er også nødt til å søke nye, sier Kold Bakkevig.

Erik Kold Bakkevig: - Har fått det som jeg ville i godt samarbeid med prosjektleder
Erik Kold Bakkevig: – Har fått det som jeg ville i
godt samarbeid med prosjektleder