Egil Severeide Ansvarlig redaktør

Og da skulle jo alt være greit? Å nei, da. Her er mange skjær i sjøen. Og minst ett paradoks.
Paradokset er at den store enigheten om E 134s fortreffelighet overhodet ikke viser igjen i fagetatens forslag til Norsk Transportplan for perioden 2019-2029. Denne NTP’en, som den kalles, er nå på høring og skal behandles i Stortinget neste vår. Det er den som «bestemmer» hvilke strekninger som skal prioriteres.
I øst-vest utredningen som Statens Vegvesen (SV) la fram for snart to år siden, var tre varianter av E 134 de mest lønnsomme av alle alternativene. Og anbefalingen fra SV var ikke bare at E 134 skulle være en av to hovedferdselsårer øst-vest, det skulle være den foretrukne.
«På bakgrunn av den samfunnsøkonomiske analysen foreslår vi en langsiktig strategi der utbygging av E134 gis høyeste prioritet,» sto det.
Når regjeringen i Sundvollen-erklæringen presiserte at den ville «særlig investere i de mest lønnsomme hovedveiprosjektene som knytter Norge sammen» slapp vi jubelen løs, og tenkte at NÅ er vi sikra.
For E134 knytter beviselig Norge sammen og knuser alle konkurrentene i lønnsomhet.
Så kom NTP-forslaget i vinter- og slo lufta ut av oss. Ingen av de vakre ordene om E134 i Øst-vest utredningen var å finne. Det første delprosjektet i E134-planen, Seljestad-Røldal, var ført opp i andre periode (2023-2029). Ikke nok med det; alle delprosjektene over Haukeli var blitt ulønnsomme. Samlet sett er altså E134 superlønnsom. Men prosjekt for prosjekt er den ulønnsom.
Der står saken. Sammen med våre venner i Haugaland Vekst og AS Haukelivegen jobber vi nå med hovedmålet; å få Seljestad-Røldal tunnelen framskyndet til første periode i NTP med byggestart rundt 2020. Da er vi i gang med det store Haukeli- prosjektet, og her mobiliseres det stort.
Det er IKKE selvsagt. Det er mange om beinet. Men vi mener vi har gode argumenter. Som at det må være samsvar mellom konklusjonen i den Regjerings- bestilte øst-vest utredningen og prioriteringen i NTP.
Det er det definitivt ikke i dag.

Egil Severeide
Ansvarlig redaktør