Hos oss er det travlere enn noen gang, sier John Klemetsen i iQubeS til Jobb & Næring.

– Den som tror at nedgangen i offshoreaktivitetene som følge av lave oljepriser betyr at det blir mindre å gjøre for vår bransje, tar feil. Tvert om har vi det mer travelt enn noen gang før.

Av: Odd-Atle Urvik

Det er Chief Business Officer (CBO) i iQubeS, John Klemetsen som sier dette til Jobb & Næring. Gründeren fra Stavanger som gjorde Skudenesbu av seg forteller at i tider som det vi opplever nå er det mer viktig enn noen gang at bedriftene har orden i sysakene sine.
– Reglene om at bedriftene ikke bare skal kunne dokumentere det de gjør, men også hvordan de gjør det, har vært der hele tiden. Men i gode tider hvor det er stor aktivitet i næringslivet, og nok å gjøre for alle, blir det ofte bare spørsmål om hvem som kan levere, og hvor raskt det kan skje. Og det er ikke bare oljeog gasselskaper eller bedrifter innen offshore som må ha kvalitetssikringssystemene i orden. Det gjelder stadig flere landbaserte bransjer, sier Klemetsen, som nevner kommunene og oppdrettsnæringen som bransjer iQubeS ser et stort potensiale i de nærmeste årene. Etter hvert som stadig flere bedrifter blir møtt med krav om å dokumentere prosesser og arbeidsmetoder, er det stadig flere som henvender seg til oss for hjelp. Ofte er det slik at de har snakket med andre bedrifter og spurt hva de har gjort for å møte kravene om dokumentasjon. Det fører gjerne til at vi blir anbefalt, sier Klemetsen. Stavangerbaserte iQubeS, ble grunnlagt i 2008, og sysselsetter i dag rundt 45 personer i Norge og India.
– Noe av det som er unikt med våre forretningssystemer er at de fungerer uavhengig av bedriftens størrelse. Vi har store kunder som arbeider på et globalt marked. Eksempler på dette er bedrifter som Solstad Offshore, Gassco, Deep Ocean eller Deep Well. På den andre siden har vi bedrifter med kun en håndfull ansatte, som bruker det samme verktøyet som de store bedriftene. Vår egen bedrift er et godt eksempel på at dette fungerer i mindre bedrifter, sier John Klemetsen, som forteller at de stadig får nye kunder.
– Vi er i sterk vekst, og har 104 kunder med rundt 10.000 brukere som jobber daglig på i QubeS systemet. Ekspansjonen her på Haugalandet gjorde at vi for en tid tilbake besluttet å legge vårt regionskontor for Vestlandet her til Skudeneshavn, sier Klemetsen til Jobb & Næring.