Så nær Vibrandsøy (i bakgrunnen) passerer båten, men den har ikke tid til å stoppe.

Innbyggerne på Vibrandsøy i Haugesund ønsker båtforbindelse mellom øya og Haugesund sentrum. I forbindelse med fornyelse av konsesjonen for rutetrafikk til øyene vest for Haugesund har atten beboere gjennom Vibrandsøy Vel og Foreningen Indre Kai sendt brev til samferdselsutvalget i Rogaland ved leder Arne Bergsvåg.

Tekst: Odd-Atle Urvik
Foto: David Haavik

I brevet heter det at innbyggerne på Vibrandsøy ønsker å komme med innspill vedrørende ny konsesjon for båttransport mellom øyene vest for Haugesund sentrum, og ber om at saken settes opp på sakskartet til Samferdselsutvalget. I dag er det Columbus som har avtale med Røværfjord om denne båtforbindelsen. Rutebåtene passerer rett forbi kaien på Vibrandsøy uten å anløpe. Beboerne vil at anløp av Vibrandsøy blir en del av den nye konsesjonsavtalen. Vibrandsøy ligger sentralt i havnebassenget mellom Haugesund Sentrum og nordspissen av Karmøy. Haugesund kommune eier storparten av øya, men det er også 10 private hus/sjøhus. Mange private har investert tid og penger på å restaurere husene sine, og kommunen har restaureret to sjøhus. Rogaland fylkeskommune eier dessuten et sjøhus (Bergesenhuset) som er verneverdig og som har stor historisk betydning for byen og for kystkulturen. Fylkeskommunen har investert store summer i restaurering av sjøhuset. Nordre del av øya er vernet som naturområde og deler av markene i sør er vernet for Åkerrikse, sier beboerne. De peker på at øya er viktig for innbyggerne som er bosatt i Haugesund sentrum.
– Haugesund har relativt få parker og rekreasjonsområder innenfor sentrumskjernen, og med en politisk målsetting om fortetting i sentrum er Vibrandsøy for mange det nærmeste grøntområdet, skriver beboerne.
Mangelen på offentlig transport betyr at naturperlen er utilgjengelig for storparten av byens befolkning. I brevet til samferdselsutvalget viser Vibrandsøy Vel til at Røvær/Feøyruta tidligere anløp Vibrandsøy etter behov, og passasjerer kunne gå ombord i båten på Indre kai og be om å bli satt i land på Vibrandsøy. Båten ble derfor regelmessig benyttet av innbyggerne, brukere av kommunens hus, turgåere, skoleklasser, barnehager og andre besøkende.
Uten offentlig transport må folk nå enten ha egen båt, eller leie skyss om de vil til Vibrandsøy.
– I dag kommer båten innom og henter bosscontainere regelmessig etter avtale med HIM, mens alle de andre rutene til og fra Røvær/ Feøy går like forbi kaien på Vibrandsøy uten å stoppe, sier Vibrandsøy- beboerne, som oppsummerer behovet slik:
De vil ha jobbrute om morgenen, at båten kommer innom på signal og henter passasjerer til byen på vei inn til kaien. Dessuten vil de ha mulighet for å følge båten fra Indre kai, og bli satt i land på Vibrandsøy.
I tillegg har de behov for varetransport etter nærmere avtale når det er tid og rom for dette.