Sverre Tiltnes: Det skjer mye spennende i byggebransjen nå.

Sverre Tiltnes i Bygg21 er lei bransjestemplet «konservativ og treg på innovasjon». – Feil, sier han og gleder seg til Byggarena 28. oktober.

Tiltnes mener byggebransjen har fått et ufortjent rykte.
– Det skjer veldig mye spennende på innovasjonssida nå. Roboter, 3 D printing og andre produksjonsfremmende tiltak vil gjøre bransjen bedre og mer effektiv, sier Tiltnes på telefon fra sitt kontor i hovedstaden.
Det er lenge siden han har vært i Haugesund, faktisk ikke siden 1995, da han jobbet for Block Watne og var engasjert i et prosjekt med Norsk Hydro. Han er en veteran i bransjen og har nå ansvaret for Bygg 21; et samarbeidsprogram mellom bransje og myndigheter opprettet i 2014, og med et klart mandat: Byggekostnadene skal ned 20 prosent. På Byggarena 28. oktober forteller han hvordan.
– Vi driver for dyrt og for lite verdiskapende. Vi må få til et bedre samspill i hele verdikjeden. Her er byggeledelse et sentralt tema, sier Tiltnes og viser til at han i juni overleverte kommunalminister Jan Tore Sanner de første forslagene til forbedringer:
Rapporten kom med tre forslag til forenkling og effektivisering av plan- og saksbehandling, som med effektive grep kan spare samfunnet for milliarder av kroner.
I dag varierer forskjellene i behandlingstid av plan- og byggesaker veldig i landets kommuner. I følge Statistisk sentralbyrå brukte Bergen i 2014 i snitt 916 dager på å behandle private detaljreguleringsforslag, mens Oslo bare brukte 263 dager.
– Det er svært kostbart både for næringslivet, kommunene og staten med behandlingstider på nivå med de man finner i Bergen. Vi tror endringene vi foreslår i denne rapporten vil spare samfunnet for milliarder, sier Tiltnes.
Byggarena foregår i Scandic Maritim i Haugesund, og samlet i fjor over 200 deltagere fra bygg-, anleggs- og eiendomsbransjen. Interessen er stor, og så langt har over 150 varslet sin ankomst til årets arrangement.