- Vi ønsker å styrke basiskunnskapene til lærlinger i industrimekaniker-faget, slik at de får mer kunnskap tidligere i opplæringen. Derfor kjører vi dette pilotprosjektet, sier daglig leder i OPPTEK, Mads Frantsen.

Opplæringskontoret for tekniske fag skal i høst kjøre i gang et nytt pilotprosjekt rettet inn mot lærlinger i industrimekanikerfaget.

– Vi har fått tilbakemeldinger fra våre medlemsbedrifter om at nye læringer i industrimekanikerfaget mangler en del elementære kunnskaper når de starter læretiden sin. Overgangen fra skole til arbeidsplassen kan enkelte ganger være stor. Det sier Mats Frantsen som er leder av Opplæringskontoret for teknologifag.
– Bedriftene har pekt på konkrete områder hvor de mener lærlingene burde ha mer kunnskap og kompetanse. Ut fra dette har vi laget en læreplan som skal styrke lærlingenes opplæring på disse områdene, legger Frantsen til.
Gjennomføringen av prosjektet skal starte i oktober og skal foregå en dag i uken i seks uker. Opplæringen vil foregå på Haugaland Videregående Skole eller i opplæringskontoret sine lokaler på Norheim.
– Det ble kjørt en tilsvarende opplæring med 10 læringer også i fjor, men i år er læreplanen endret og lagt enda bedre til rette både for lærlingene og arbeidsgiver, sier Frantsen.
Pilotprosjektet vil gi lærlingene en bedre innsikt i blant annet tegneforståelse, hydraulikk/ pneumatikk, materiallære og måleteknikk.
– Dette er noen av de områdene som industribedriftene mener lærlingene trenger bedre kompetanse på. Vi lager da et felles opplegg og gjennomfører opplæringen, sier Fransen. Han håper at et ti-talls lærlinger vil gjennomføre også i år.
– Det viktigste med opplæringen er at hver enkelt lærling tar med seg det de lærer og implementerer det i sin egen bedrift, og at lærlingen når et høyere kunnskapsnivå tidligere. Da slipper bedriftene å bruke tid og penger på opplæring i grunnleggende og elementære ting, mener Frantsen.
Du må ha 2 år på videregående (VG2-int) for å bli industrimekaniker-lærling. I løpet av de to årene på skolen skal eleven gjennom en læreplan på hele 23 ulike fagområder. Da blir det ikke er så mye tid til fordypning.
– Elevene lærer litt om mye, mens de ulike bedriftene trenger større fordypning. Det er her vi kommer inn i bildet, og hjelper lærlingene til å fordype seg i tråd med bedriftenes behov, slik at de raskere kan få satt seg inn i sitt fagområde, sier Fransen. Pilotprosjektet som nå skal settes i gang gjelder for lærlinger i industrimekanikerog industrimontør-faget.