Nærenergi tar det grønne skiftet på alvor. Siden starten i 2006 har salget av energiløsninger skiftet fra fossilt brennstoff til salg av fornybar og renere energi. I dag utgjør dette 60-70 prosent av omsetningen, sier administrerende direktør Tore Meinert. Nærenergi har 19 ansatte og omsatte i fjor for 86 millioner kroner.

JOBB & NÆRING 29 Vi får ingen bærekraftig framtid uten bærekraftige og grønne bedrifter. Norge trenger nye grønne produkter, tjenester og investeringer dersom vi skal klare å få til det grønne skiftet som alle snakker om, og som tvinger seg fram.

En av de som tar det grønne skiftet virkelig på alvor, er Nærenergi i Aksdal Næringspark. Bedriften satser for fullt på fornybar energi. I 2006 startet selskapet som Nærgass. Det endte med navnebytte til Nærenergi i 2011. Bedriften så utviklingen som ville komme og satte fullt fokus på fornybare og renere energiløsninger.
-Hele verden vil tvinges over på renere og fornybar energi. Fossilt brensel vi etter hvert fases ut, og fornybare kilder vil ta over – solenergi, vind- og bølgekraft, biogass og biovarme, for å nevne noen. Det sier administrerende direktør i Nærenergi, Tore Meinert til Opptek-magasinet Input. . Han kan se tilbake på en rivende utvikling i selskapet. Fra starten for ti år siden har bedriften hatt en jevn og solid utvikling. I fjor omsatte Nærenergi for 86 millioner kroner.
Nærenergi utvikler og leverer energiløsninger til bolig-, næring- og industrikunder i regionale markeder innenfor, gass, biogass, biovarme, varmepumper, fjern- og nærvarme, og drifter komplette energiforsyningsanlegg over hele landet. Bedriften har sitt hovedkontor på Aksdal Næringspark, men har også avdelinger i Stenløse (Danmark) og på Klepp. I alt er det 19 ansatte i selskapet. Nærenergi konstruer og bygger også komplette biogassanlegg, nærvarmeløsninger og fyllestasjoner for biogass.
– Målet er å bli en av Nordens foretrukne leverandører av bærekraftige energiløsninger, sier Meinert, som har vært med i selskapet siden starten. Nærenergi er i dag en av Norges ledende kompetansemiljøer innen bruk av biogass, propan og naturgass innenlands.
– Fram til i dag har det stort sette vært store energiselskaper som har levert energi (f.eks. strøm) til private og næringslivet. Dette vil endre seg. I framtiden vil du se at energiproduksjonen vil foregå i mindre lokale selskaper via for eks. vindmøller, solenergi, biogass, biovarme, eller andre energikilder, sier Meinert.
Da Nærgass startet i 2006, var hovedproduktet fossilt brennstoff (propan), men bare på den korte tiden har det skjedd en stor «grønn utvikling». I dag kommer 60-70 prosent av produktene Nærenergi selger fra fornybare energikilder og det er en utvikling som bare vil fortsette.