DEA Norge vil bygge ut Zidane-feltet for 10 milliarder kroner. (Foto: DEA Norge)

Til tross for at de fleste har et inntrykk av at det nærmest er full stopp på utbyggingen av olje- og gassfelt på norsk sokkel, mottar Olje- og Energi-departementet en strøm av søknader fra olje- og gasselskaper om utbygging.

Siden 2012 har departementet mottatt 17 utbyggingsplaner til godkjenning. Søknadene omfatter alt fra små felt til gigantutbygginger som Johan Sverdrup. I 2012 fikk departementet søknadene om utbygging av seks felt. Det var Ivar Aasen, Gina Krog, Bøyla, Edvard Grieg, Martin Linge og Svalin.
I 2013 sank imidlertid antallet til tre søknader. Det var Flyndre, Oseberg Delta 2 og Aasta Hansteen. Bunnen ble nådd i 2014 hvor Rutil i Gullfaks Rimfaksdalen var eneste prosjekt.
I 2015 mottok departementet tre søknader. Det gjaldt først og fremst Johan Sverdrup, men også endret PUD for Gullfaks, Oseberg Vestflanken 2 og Maria-feltet.
Hittil i år er det kommet inn tre søknader. Det er Utgard, Byrding (tidligere Astro) og Zidane (tidligere Dvalin).