Sterke advokater på første rad under jussdagen i fjor. Fra høyre; Hans J. Sæther, Sverre Hetland, Thor Harald Eike, Marthe Johanne Ravnås og Roy Arne Eike lytter til kollega Øystein T. Meidell Dahles foredrag.

Tirsdag 20. november er det igjen klart for «JUSS FOR EN DAG». Ideen bak arrangementet er å gi bedriftene en innføring i noen av de viktigste juridiske spørsmålene de får befatning med. Dagen skal gi trygghet og kunnskap til å stå bedre rustet overfor ulike juridiske spørsmål.

Programmet er utarbeidet av advokater fra Deloitte, Eurojuris og KPMG – og er et representativt utvalg av de vanligste problemstillingene næringslivet står overfor.
Skarpskodde advokater står klar for å dele av sin kunnskap innen bl.a arbeidsrett, sikring av krav, offentlige anskaffelser skatte- og avgiftsmessige muligheter i turbulente markeder. (se hele programmet på www.hninfo.no.)
Fjorårets arrangement samlet nærmere 80 næringslivsaktører – og tilbakemeldingene var klare; dette var nyttig, aktuelt og lærerikt!
Etter en rekke henvendelser, inviterer Næringsforeningen og samarbeidspartnerne KPMG, Deloitte og Eurojuris igjen til en nyttig, aktuell og lærerik kursdag på Scandic Maritim.
«Juss for en Dag» det blir i Scandic Maritim 20. november!