Glade representanter for foreningslivet på Karmøys fastlandsside gleder seg over kjærkomment tilskudd til foreningskassen. Foto: Janne Hereid Rasmussen

Vanligvis er det de som etablerer seg på et nytt sted, som får gaver fra de som gjerne vil ønske dem velkommen. Men da Skudenes & Aakra Sparebank åpnet nytt avdelingskontor på Oasen Storsenter hadde banksjef Alf Inge Flokketvedt tatt med seg sjekkheftet og delte raust ut milde gaver til en rekke foreninger og lag på fastlandsiden av Karmøy.
Det ble gavesjekker både til foreninger som hadde et kundeforhold til banken fra før, og til foreninger som ikke var kunder i banken.
– Vi følger opp vår tradisjon om å gi støtte til idrett og kultur i Karmøy, og benytter anledningen til å fortelle at dette selvfølgelig også gjelder foreningslivet på fastlandssiden.
Vi er opptatt av at banken og lokalsamfunnet går hånd i hånd. Vi er gjensidig avhengig av hverandre, og banken vil gjerne takke for den store innsatsen frivillige lag og foreninger gjør, sa banksjef Alf Inge Flokketvedt under åpningen.

Det vanket gavesjekker til følgende foreninger under bankåpningen.
Kolnes skolekorps
Kolnes drill
Tuastad og Vormedal skolekorps
Kolnes Grendahus
Vormedal grendahus
Norheim menighet
Tuastad bedehus
Tuastad bygdelag
Kolnes idrettslag
SK Nord
Norheim og Spanne friluftslag
Karmøy svømmeklubb
Kolnes sanitetsforening
Norheim sanitetsforening
Maxi Tua