Arbeidet med pilotprosjektet på Hydro Karmøy er godt i gang. Det er kraftige dimensjoner over det byggverket som skal føre Karmøy opp i Europa-eliten igjen.

Det jobbes på spreng på Hydro- tomta på Håvik i Karmøy kommune, der et nytt aluminiumsanlegg vokser fram. Beskrevet som et teknologisk kvantesprang til en kostnad av 4,3 milliarder kroner. Den største enkeltinvesteringen i norsk fastlandsindustri utenom olje og gass siden Hydro utvidet aluminiumsverket på Sunndalsøra i 2002-2004.

Tekst: Egil Severeide. Foto: David Haavik

hydro-20-2 Runar Berge er Veidekkes prosjektleder. Hans far var et kjent navn på bruket og selv bor han ikke langt fra anlegget.

Her, på tuftene av det gamle Søderberg- anlegget som ble revet i 2011, ser vi konturene av et anlegg som igjen skal føre Hydro Karmøy opp i tetskiktet blant Europas største aluminiumsverk. For selv om det ikke sies i klartekst, ligger det i kortene at hvis Hydro lykkes med å få stabil og god drift på pilotanlegget som skal stå ferdig en gang neste høst, er planene klare for å ta et nytt steg: Bygge ut de resterende tre fjerdedelene av den rundt kilometerlange tomta og øke årsproduksjonen fra 75.000 til 330.000 tonn årlig. Inkludert det eksisterende anlegget vil det gi Hydro Karmøy en årsproduksjon på over 500.000 tonn. Det er det få, om noen, europeiske verk som kan vise til.

Entusiasme
Det er derfor ikke det spor rart at det er en entusiastisk gjeng som tar oss med rundt på anlegget denne fine oktoberdagen. Fabrikksjef Trond Olaf Christophersen, leder for byggearbeidene Geir Konsmo, sjefingeniør Grete Hjetland, kvalitets- og besøksansvarlig Eivind Skeie fra Hydro og prosjektleder Runar Berge i Veidekke guider oss gjennom anlegget med høye kraner, kraftige betongbiler og store betongsøyler som skal bære mektige stålkonstruksjoner. Runar Berge bor selv i Kopervik og har en far som har lang fartstid i elektrolyseanlegget på Karmøy. Veidekke-ingeniøren leder sitt hittil største prosjekt med en totalramme på over en halv milliard kroner, og har totalt ansvar for at 250 mann gjør jobben sin.

Underleverandører
Han konstaterer at kontrakten Veidekke inngikk gir arbeid til en rekke lokale underleverandører. Noen store, noen små. Blant de største er Apply TB, Stangeland Maskin, Norbetong, Haugesund Blikk (underleverandør til den finske stålleverandøren Ruukki) og Block Berge Bygg, som leverer prefabrikerte betongelementer. På den gigantiske anleggsplassen ser vi også arbeidstakere fra lokale firma som leverer alt fra transporttjenester til løfteutstyr. Fra Hydros egen organisasjon er et tyvetalls personer på plass på Karmøy. Flere kommer etter hvert, og de vil telle rundt 40 på det meste.

Miljø
Miljøaspektet gjennomsyrer dette prosjektet. At Hydro får 1,6 milliarder kroner i støtte fra Enova til piloten på Karmøy bekrefter det. Målet er å bygge verdens mest klima- og energieffektive teknologi for aluminiumproduksjon. Ambisjonen er å redusere energiforbruket med rundt 15 prosent per kilo aluminium målt i forhold til verdensgjennomsnittet, og samtidig ha svært lave CO2-utslipp.

Nye arbeidsplasser
I tillegg forventer Hydro at spin off-effekter på eksisterende produksjonslinjer vil forbedre produktiviteten i dagens aluminium- produksjon. Teknologipiloten skal gå inn som en del av den vanlige driften på Karmøy, men det vil være behov for en bemanningsøkning for å ta høyde for den økte produksjonen. Totalt er det snakk om å øke staben med 40-50 nye arbeidsplasser når piloten er i drift. Produksjonen per ansatte vil dermed være av en helt annen verden enn da Søderberg- anlegget putlet og gikk på den samme tomta for et ti-år siden.