Veronica Askeland og Ingrid Rommetveit fra International SOS med årets arbeidsmiljøpris.

Siden 1985 har International SOS (tidligere Haugaland HMS) vært en solid aktør blant bedriftshelsetjenester på Haugalandet. I dag har bedriften 3 avdelinger og leverer tjenester innen HMS, bedriftshelsetjeneste og arbeidsmiljø til hele landet, samt offshore.

Fra 2004 har de delt ut en årlig Arbeidsmiljøpris til virksomheter i distriktet. Blant tidligere vinnere er både små og store bedrifter, veletablerte og unge, private og offentlige. Felles for vinnerne er at de kan vise til et systematisk arbeid for å ivareta og utvikle et arbeidsmiljø og en HMS-kultur det er godt å være en del av. Prisen deles ut i forbindelse med HMS-konferansen i Haugesund som i år vil finne sted 10. november i Maritim Hall.
Formålet med Arbeidsmiljøprisen er å skape mer positiv oppmerksomhet rundt godt HMS-arbeid hos bedrifter i regionen.
– Mange har lav selvfølelse rundt dette arbeidet og er usikre på om de faktisk gjør en god nok jobb sier Johannes Breivik, arbeidsmiljøentusiast og tidligere daglig leder av Haugaland HMS. Han legger til at HMS i mange tilfeller ikke er det arbeidet som får mest oppmerksomhet, men at erfaring viser bedrifter som arbeider systematisk med HMS ofte ser gode resultater både når det gjelder trivsel blant ansatte, omdømme og økonomi. Breivik oppfordrer alle typer bedrifter som mener de oppfyller kriteriene å fremme sitt kandidatur. Det er ikke antall ansatte eller år med drift som avgjør om du kvalifiserer til å søke, det viktigste er at arbeidet blir godt og riktig utført.
Juryen vektlegger følgende i sin vurdering
1. Systematiske aktiviteter på HMS-området, inkludert opplæring og kompetanseheving innen HMS.
2. God dialog og godt samarbeid mellom ledelse og medarbeidere (verneombud og tillitsvalgte).
3. HMS-data brukes aktivt i forbedringsarbeidet i virksomheten/ avdelingen og gjerne i egen merkevarebygging.
4. Systematisk IA-arbeid, gode rutiner for sykefraværs-oppfølging, fokus på forebygging av sykefravær, inkludering av utsatte grupper og god seniorpolitikk.
5. Aktiv dialog med og bruk av bedriftshelsetjenesten i utviklingsarbeider.

For tidligere vinnere har arbeidsmiljøprisen hatt stor betydning. I tillegg til å skape et større fokus på arbeidsmiljø, helse og sikkerhet internt i bedriften er den også blitt mye brukt i forbindelse med markedsføring og profilering.
Karina Isaksen, HSEQ Manager hos fjorårets vinner Harding Safety, svarer at prisen har hatt stor innvirkning på HMS-arbeidet i bedriften: Vi har fått «bevis» på at vi jobber riktig med HMS sammen med våre ansatte, og har fått mer aksept for HMS arbeidet. Arbeidsmiljøprisen er det første personalet og besøkende ser når de kommer inn inngangen på hovedkontoret. Hun sier videre at de har tatt med informasjon om arbeidsmiljøprisen og hvorfor de har fått den med i HMS kurset for nyansatte slik at de også skjønner at her er HMS viktig. I en miljøundersøkelse svarte personalet at de synes at HMS arbeidet er godt. At de har vunnet prisen blir også tatt med i revisjoner og fortalt om i møter med kunder. -Det blir alltid positivt mottatt når vi forteller en kunde om arbeidsmiljøprisen sier Isaksen.

Mer informasjon om arbeidsmiljøprisen og hvordan din bedrift kan fremme sitt kandidatur finner du på HMS-konferansens egne nettsider hmskonferansenhaugesund.no