Anne-Grete Sandtorv i Stord Næringsråd.

– Et samfunn som det vi har her på Stord, hvor offshore- og leverandørindustrien har en så dominerende stilling, er sårbart når det globale oljemarkedet opplever en slik nedtur som vi nå ser. Ledigheten er den høyeste på 20 år. Det er utrolig viktig at folk kommer seg i arbeid fort. Arbeidskraft og kompetanse er nemlig ferskvare, og man skal ikke gå ledig for lenge før det kan bli tungt å komme i gang igjen.

Av: Odd-Atle Urvik

Det er daglig leder Anne-Grete Sandtorv i Stord Næringsråd som sier dette til Jobb & Næring. Hun sammenligner situasjonen for en som blir arbeidsledig med det en fotballspiller som er satt på benken opplever. Jo lenger du sitter der, jo vanskeligere blir det å komme inn på laget igjen.
Siden hun ble ansatt som daglig leder i næringsrådet i 2008 har næringslivet i kommunen stort sett opplevd oppturer. Årene 2012 og 2013 ble rekordår når det gjaldt investeringer i oljebransjen. Men ingenting vokser inn i himmelen, og alle visste at det ville komme en nedtur, men at markedet deretter ville ta seg opp igjen. Fallet i oljeprisen er den viktigste årsaken til at markedet ikkje har tatt seg opp igjen. De aller fleste hadde imidlertid sett for seg at det ville snu og komme opp igjen tidligere, sier Sandtorv, som tror bedriftenes arbeid med å få ned kostnadene gjør at de fleste vil komme styrket ut når markedet tar seg opp igjen.
– Det er imidlertid all grunn til å være optimistisk. Det er dokumentert at norske bedrifter er konkurransedyktige overfor utlandet. Se på Edvard Grieg plattformen som ble bygget for Lundin. Den ble levert til avtalt pris til rett tid. Vi har sett andre prosjekter hvor norske plattformer er blitt bygget i utlandet.
De er blitt sterkt forsinket med det resultatet at utbyggerne får store kostnadsoverskridelser. Lundin var krystallklare på at det ikke er dyrere å bygge i Norge enn i utlandet, sier Sandtorv.

Johan Sverdrup blir redningen
Det som blir redningen for de store offshoreverftene på Sør-Vestlandet er det store Johan Sverdrup-prosjektet. For tiden er det full fart i Kværner og på Apply Leirvik på engineering, men fra våren neste år vil byggingen ta til, og skape behov for mer folk. Da regner vi med at sysselsettingen vil ta seg opp, og folk som i dag er permitterte kommer i jobb igjen. I mellomtiden gleder vi oss over at Njord A er kommet til Stord. Det er en halvt nedsenkbar plattform som ble bygget av Kværner Stord i 1997. På grunn av svakheter i strukturen vil Njord A bli oppgradert og forsterket for å kunne utføre framtidige boreoppdrag. Kontrakten med Statoil er på 350 millioner kroner og vil skape sårt tiltrengt aktivitet her på Stord, sier Anne-Grethe Sandtorv til Jobb & Næring.

149 medlemmer
Stord Næringsråd har i dag 149 medlemsbedrifter. De store lokomotivene som Kværner, Apply Lervik og Wärtsila er mye av grunnlaget også for resten av aktiviteten i næringsrådet. Medlemsmassen gjenspeiler bredden i næringslivet på Stord.

Atheno
En viktig aktør i næringsutviklingen i Sunnhordland er Atheno. Gjennom en rekke stimulerende tiltak hjelper de folk som ønsker å skape nye arbeidsplasser. Ungt Entreprenørskap i Sunnhordland ble opprettet som prosjekt hos Atheno AS i 2009. Selskapet er et samarbeid mellom Atheno AS, Kværner Stord, Apply Leirvik og SKL. I tillegg er kommunene Bømlo, Kvinnherad og Stord medlemmer i organisasjonen Ungt Entreprenørskap.

Etablererveiledning
Folk som har gode ideer og vil etablere egen virksomhet kan få hjelp til å utvikle forretningsideen sin. Har du en god idé? Går du med tanker om å starte egen bedrift, eller har du en forretningsidé som kan utvikles til noe mer? Da kan du få veiledning. Inkubator er et annet prosjekt innen Atheno. Her tilbys de beste rammevilkårene for bedrifter med sterke ideer, og har gjennom mange år hatt en kompetansesterk inkubator med gode resultater. Gründere blir tilbudt innbydende kontorfasiliteter, tilgang til sammensatte kompetansemiljø, profesjonell forretningsutvikling og tilgang til viktige nettverk.
Det gjelder blant annet industrinettverket i Atheno. Det er et sterkt, felles nettverk som er 25 år gammelt. Gjennom et tett samarbeid er målet å løfte fram og styrke næringslivet i regionen.