Den nye kontrakten betyr at Aibel skal bygge to nye moduler til Heidrun. (Foto: Øyvind Hagen/Statoil).

– Kontrakten som Aibel fikk på Dvalin-prosjektet kommer til å bety mye for hele regionen. Ikke bare i jobber og verdiskapning, men også psykologisk, sier HN-direktør Egil Severeide.

– Nå ser vi at både utviklingen i ledighetstall, ledige stillinger og økt aktivitet går den rette vegen, og det styrker oss i troen på at bunnen er nådd, og at vi er begynt oppturen, sier han.

Knytte opp mot Heidrun
Dvalin-feltet ligger 15 km. fra Heidrun-plattformen i Norskehavet, og gass og kondensat skal transporteres i rør til Heidrun. Aibel skal bygge to nye moduler som skal installeres på Heidrun-plattformen. Disse er på henholdsvis 4.000 tonn (M40) og 400 tonn (H25). H25 skal installeres i 2018, mens M40 skal installeres i 2019. Aibel skal i tillegg rydde arealet på Heidrun og forestå integrasjonen på plattformen.
Prosjektet skal styres fra Aibels kontor i Oslo, der prosjekteringsarbeidet starter umiddelbart. Selve byggearbeidet vil bli utført i Haugesund. På topp vil prosjektet kreve en bemanning på cirka 700 personer. Dette inkluderer prosjektering, bygging og arbeidet offshore. Aibel har tidligere stått for store ombygginger for eksempel på Troll-plattformen.
– Dvalin-jobben er i samme gate, og vil vise vår styrke når det gjelder å kombinere selskapets kompetanse innen nybygg og modifikasjoner. Med vår erfaring på denne typen jobber, samt de gode tilbakemeldingene vi fikk etter Troll-jobben, ser vi nå fram til å ta fatt på Dvalin-oppdraget, sier Nils Arne Hatleskog, konserndirektør for Feltutvikling. I tillegg til bygging av modulene skal Aibel rydde arealet på Heidrun og forestå integrasjonen på plattformen.
– Arbeidet skal utføres med eksisterende arbeidskraft. Vi vil beholde dem vi har, men kontrakten medfører ingen oppbemanning, sier kommunikasjonsdirektør Bjørg Sandal i Aibel.
– Det er rimelig mange som er svært fornøyde her nå, sier tillitsvalgt Trond Skree på Aibel i Haugesund. Mange har vært bekymret for hva som ville skje om ikke kontrakten kom.
–Når kontrakten nå er på plass, kan vi kjenne på optimisme og tro på framtiden, sier Skree.
– Denne kontrakten er svært viktig for oss, og synliggjør vår sterke og forbedrede konkurranseevne i et fremdeles utfordrende marked, sier konsernsjef Jan