Westcon Løfteteknikk AS (WCL) har blitt tildelt kontrakt med Kværner Stord. Kontrakten omfatter leveranser til Johan Sverdrup-konseptet. I en pressemelding fra WCL heter det at de skal levere verifikasjon og Sertifisering av ikke-kompleks løfteutstyr på Kværners del Johan Sverdrup prosjektet.

– Kontrakten gjelder for Kværner sin del av prosjektet som omfatter utstyrs -og bolig plattformen, heter det i pressemeldingen.

Westcon Løfteteknikk AS ble etablert i 1993, og er en totalleverandør innenfor løfteutstyr. Selskapet har hovedkontor i Haugesund med avdelingskontor i Stavanger. Selskapets 112 ansatte er i stor grad flerfaglige, og er en del av soliditeten.
– Denne tildelingen bekrefter at vi har bygd et sterkt selskap som dekker totalbehovet innenfor løfteutstyr, sier administrerende direktør Karl Johan Jentoft (bildet) i Westcon Løfteteknikk.