Eierne i Q Rådgivning. Fra venstre Lars Ove Østrem, Ronald Andreassen og Thor Inge Lie.

Branningeniørene Lars Ove Østrem, Thor Inge Lie og Ronald Andreassen i Q Rådgivning har overtatt selskapet fra den tidligere majoritetseieren Level Group. Q Rådgivning har kontor både i Haugesund og i Sandefjord. Østrem og Lie driver kontoret i Haugesund, mens Andreassen driver Sandefjord-kontoret. I tillegg til de tre eierne er Torodd Lokna, som er dr. ing. i byggeteknikk, med i organisasjonen som kvalitetsleder.

Q Rådgivning driver brannteknisk prosjektering fra skisseprosjekt til sluttkontroll og ferdigstillelse av byggeprosjekter.
Alle de tre eierne er utdannet branningeniører fra Høgskolen Stord Haugesund, og har i tillegg lang erfaring fra brannvesen og bygningsindustri. Firmaet har høyeste godkjenning med tiltaksklasse 3 for PRO og KPR. Q Rådgivning startet som en avdeling i QPC AS, men ble senere fusjonert med Resq.
– I 2013 ble Q Rådgivning fristilt med Level Group som hovedaksjonær, og i fjor kjøpte vi ut Level Group, forteller Lars Ove Østrem og Thor Inge Lie. Sammen med Ronald Andreassen eier de dermed en tredjedel av firmaet hver.
Kundespekteret til Q Rådgivning er store og små private firmaer, arkitekter, byggmestre og entreprenører samt store eiendomsbesittere. Dessuten har Q Rådgivning rammeavtaler med en rekke kommuner både i og utenfor Haugesundsregionen.
– Ved prosjektering av nye bygg blir vi gjerne engasjert av arkitekter eller utbyggere allerede i designfasen eller svært tidlig i prosjekteringen. Jo tidligere vi kommer inn, jo bedre er det å finne fram til de beste løsningene. I selve byggefasen følger vi opp med kontroller på byggeplassen, og sørger for at all nødvendig dokumentasjon foreligger. Dette gjelder ikke bare når man skal bygge nytt, men er minst like viktig ved rehabilitering eller ombygging av eksisterende bygg, sier Lars Ove Østrem.
Eiendomsbesittere er en annen viktig kundegruppe. De har ulike utfordringer i driften som vi kan ta oss av. Vi han hjelpe til med å holde orden i all dokumentasjon, og sørge for at alle pålagte kontroller og øvelser gjennomføres og er dokumentert.
Som uavhengig tredjepart blir kompetansen til Q Rådgivning også benyttet av forsikringsselskaper under brannetterforskning, blant annet for å klarlegge gjeldende byggekrav og forskrifter, og hvor det kan være mistanke om forsikringssvindel. Også domstolene benytter seg av selskapets ekspertise som sakkyndige meddommere.

Terrasseblokkene i Beverskaret i Haugesund er ett av prosjektene Q Rådgivning er engasjert i.
Terrasseblokkene i Beverskaret i Haugesund er ett av prosjektene Q Rådgivning er engasjert i.

 

Q Rådgivning har vært engasjert i over 2000 prosjekter siden oppstarten i QPC og her er noen prosjekter de er engasjert i fortiden:
Nordsjø Kontorpark – Haugesund
Sola Airport Arena – Sola
Ny Ungdomsskole – Stord
Hetlandshallen – Stavanger
Åsgårdstrand Kirke – Horten
Svømmehall – Sandefjord
Hatteland Display – Aksdal
Terrasseblokker – Beverskaret – Haugesund

radgivning
www.q-rad.no

Roald Andreassen
Branningeniør – Daglig leder
415 00 625
ran@q-rad.no

Lars Ove Østrem
Branningeniør – Partner
901 07 883
los@q-rad.no

Thor Inge Lie Branningeniør
Branningeniør – Partner
476 53 335
til@q-rad.no