Utviklingsleder Gunnar Skeie i Kruse Smith er en av foredragsholderne på Byggarena 2016. Han er svært opptatt av innovasjon på byggeplassen.

Fredag 28. oktober samles bygg-, anleggs og eiendomsbransjen til årets happening: Byggarena 2016. Å gi Kunnskap, nettverk og inspirasjon er målet.

I fjor deltok over 200 på denne samlingen, som er et av de største bransjetreff på Vestlandet. HN-direktør Egil Severeide håper på godt besøk også i år, og tror programmet treffer godt og bredt.
-Vi ser på dette som en forlengelse av «Industri 4.0 Haugalandet», og innovasjon og framtidsbygg er tema vi tar opp. Byggebransjen sliter med ryktet som konservativ og treg, men vi vil vise områder der det virkelig skjer spennende ting. God ledelse er viktig for å henge med, og vi ser også på hva som skal til for å bli en god leder i bygg- og anleggsbransjen, sier Severeide.
-Hvor finnes jobbene? er også et tema og her ser vi nærmere på hva tre store byggeprosjekter vil ha å si for verdikjeden: Haugesund Sjukehus, Rogfast og Haugalandspakken. Effektivisering av plan- og byggesaksbehandlingen er også et viktig område som berøres, og selvsagt er det lagt til rette for humorinnslag.
-Finn Tokvam fikk folk til å gapskratte under Haugalandskonferansen, og vi tror ikke det blir mindre støy når ha tar for seg rørleggere og snekkere på slutten av dagen, sier Severeide.
Program og påmelding på www.hninfo.no