På Raglamyr har Bring Divisjon Logistikk bygget regionens største lagerhotell. Det ligger midt i Vestlandets viktigste logistikk-knutepunkt, der hvor veien mellom Stavanger og Bergen krysser ferdselsåren mellom Oslo og godshavna på Husøy.

Fra dette knutepunktet går det daglig ett stort antall linje-tra?ikker til Oslo, Drammen, Vestfold, Kristiansand, Stavanger og Bergen, samt ?lere ukentlige avganger til UK og kontinentet. Videre har Bring på Stølsmyr distriktets største ?lyfrakt- og oversjø avdeling.
Ut fra dette smørøyet sørger en armada på nær 50 distribusjonsbiler for at pakker og gods når ut til hvert hjørne av Nord-Rogaland og Sunnhordland. Mer enn 95 % av forsendelsene Bring distribuerer i regionen er framme hos mottaker til rett tid. Dette gir en svært høy leveringskvalitet.

Nytt lagerhotell
– Vårt logistikknett er selve hjertet i Haugesundregionen, og både store og små bedrifter vil oppnå store besparelser ved å leie lagerhotellplass hos oss i Bring, sier Vegard Birkeland, Dag Halvorsen og Edmund Harris Christensen i Bring.
– Det nye lagerhotellet vi har bygget er på 2500 kvadratmeter, og er 16 meter høyt under taket. I tillegg har vi store utearealer hvor gods som ikke trenger være under tak, kan lagres.

Edmund Harris Christensen, Dag Halvorsen og Vegard Birkeland i Bring.
Edmund Harris Christensen, Dag Halvorsen og Vegard Birkeland i Bring.

Sjekk lønnsomhet
For mange bedrifter er det å ha et eget lager forbundet med faste kostander, man binder mye kapital i bygningsmasse, og bedriften må ha folk til å betjene lageret. Ved å overføre lager, eller deler av lageraktiviteten til Bring, vil en få ett kostnadsbilde med en større andel variable kostnader.
Ved å leie lager hos Bring betaler man kun for den lagerplassen og håndteringen man benytter. Dermed blir kostnadene lavere ved lav aktivitet, mens man har tilgang på mer lagerplass og personell når aktiviteten er høy. Kundene får også frigjort tid og ressurser til egen kjernevirksomhet.
Hos mange bedrifter varierer behovet sesongmessig. Det betyr at man må dimensjonere lager etter toppene. På et lagerhotell som det Bring har jevner dette seg ut siden de har et bredt spekter av ulike kunder som ikke nødvendigvis har toppsesong samtidig.

Plukklager
Bring kan også tilby plukklager. Ved å lagre varespekteret hos Bring, kan også Bring besørge forsendelse inn/ut fra lager, både nasjonalt og internasjonalt. Når bedriften mottar en ordre plukker vi varene. De blir pakket og adressert, og sendt fra oss samme dag. Gode rapporteringsverktøy og sporing sikrer kontroll for avsender og mottaker i forhold til hvor godset er.

”Oljeekspressen”
– Mange bedrifter i Haugesund-regionen er leverandører til offshoreindustrien. For dem er det svært viktig at vi har en effektiv logistikk mellom offshorebaser fra Stavanger i sør til Hammerfest i nord, sier Birkeland. Han peker på at for offshorerettede bedrifter er også Brings internasjonale bilruter ukentlig til og fra Aberdeen, og to ganger i uka til og fra Immingham i UK, Danmark, Tyskland, Benelux, Frankrike og Spania skreddersydd. Vi har også ruter hver dag til Sverige og Finland, sier de.

Miljø og sikkerhet
– HMS og trygg transport vil alltid ha den største prioritet hos Bring. Det blir brukt store ressurser på krav til standard på materiell, sikker kjøring, lastesikring, krav til lavest mulig utslipp/forurensning og miljø.

Trenger du lagerplass? Kontakt:

Vegard Birkeland
Vegard.Birkeland@bring.com – Tlf. +47 951 79 279

Dag Halvorsen
Dag.Halvorsen@bring.com – Tlf. +47 992 190 16

bring
www.bring.no
Posten Norge AS
Logistikk Norge
Besøksadresse: Stølsmyr 10
N – 5542 Karmsund