Vel to millioner skiller de tre laveste anbyderne på nytt toplans-kryss i Tysvær. Vassbakk & Stol leder.

Vegvesenet har fått seks anbud på oppdraget. De fire laveste er gitt av entreprenører fra Rogaland, skriver «Våre Veger».
Vassbakk & Stol vil ha 42,2 millioner kroner for jobben. På de neste plassene følger Bertelsen & Garpestad (44,1 mill.), Bjelland & Birkeland Anlegg fra Klepp (44,4 mill.) og Risa (51,9 mill.). Det nye krysset skal være ferdig 15. september neste år.
Det består av en rundkjøring på hver side av E39 med en kulvert mellom. De fire rampene mellom rundkjøringene og E39 får en samlet lengde på 1 160 meter.