Styreleder i HN, Martha Kold Bakkevig, deltok i panelsamtalen og fortalte om DeepWells utfordringer på det teknologiske området.

Rundt 140 bedriftsledere og studenter diskuterte teknologi og framtid på HN-seminar. Å dele kunnskap blir viktig for å møte utfordringene.

Seminaret, som ble arrangert i HSHs lokaler og med Uni Research Polytec, Bouvet, Future Solutions og HSH som medarrangører, ble den mobiliseringen HN-direktør Egil Severeide hadde håpet på.
-Det var viktig for alle å sette søkelys på de utfordringene robotisering, digitalisering og nye forretningsmodeller vil gi bedriftene våre. Ikke bare gjennom ny kunnskap, men også gjennom det nettverket som en slik stor forsamling representerer. Her kan vi lære av hverandre, bare vi skaper en kultur der det er helt naturlig å dele kunnskapen vi sitter på, sier Severeide.
Volvo-sjef Øystein Herland gav forsamlingen bakoversveis med sitt innledningsforedrag om veien mot den førerløse bilen. Når den ruller i tusentalls på norske veier, skal ulykkene ned, sikkerheten opp og forsikringspremien til bunns.

Forferdelig fort!
– Om seks måneder setter Volvo 100 selvkjørende biler inn i vanlig trafikk på en 50 km lang ringvei i Göteborg. I motsetning til de autonome bussene som skal testes ut i Norge, er dette biler som kjøres av vanlige kunder på vanlige veier i vanlig fart, sa Herland, som mener bilindustrien står foran en ny industriell revolusjon. – Det vil skje større endringer de neste fem årene enn de foregående 30. Og endringene vil skje i et stadig økende tempo. Tidligere tok det 60 måneder å utvikle en ny bil. Nå tar det 30–32 måneder. Dette er også nødvendig. Det er ikke mulig å forutse det markedet vi vil ha om fem år, sa Herland.
Volvo Cars-sjefen ble etterfulgt av Helse- Vest-direktør Herlof Nilssen, som tegnet et bilde av den teknologiske utviklingen i helsevesenet, og utviklingsdirektør Glenn Sæther i SR-Bank, som fortalte om den enorme utviklingen i bankvesenet. Begge viste til eksempler der robotene har overtatt for mennesker og gjør jobben mer effektivt og pålitelig.

Hvordan står det til?
En rekke lokale bedrifter og bedriftsledere var utfordret til å gi en status for hvordan de ligger an i forhold til Industri 4.0.Etter lunsj presenterte daglig leder i Møreforskning, Thomas Vekve, prosjektÅ dele kunnskap blir en utfordring et IKuben, som er et tverrindustrielt nettverkssamarbeid på Møre-kysten som har utviklet en delingskultur og innovasjonsevne som har fått bred nasjonal oppmerksomhet.
Med dette som utgangspunkt ble lokale ledere utfordret til å snakke om vegen videre for sine bedrifter, før forsamlingen ble inndelt i grupper som skulle jobbe videre med temaet. Gunnar Birkeland og Thorvald Gundersen ledet denne seansen, og svarene ble som en avslutning på dagen vist fram for deltakerne.
I etterkant av seminaret er det arrangert to mer spissede kurs, og nå står to nye klar:

4.oktober: Digitaliseringsskolen (Del 1)
Hva vil den teknololgiske utvikling ha å si for din virksomhet, og ikke minst; hvordan kan du utnytte mulighetene teknologien gir deg? I samarbeid med PwC og Knowit starter HN nå Digitaliseringsskolen i to deler, som vil gi deg svar på nettopp dette – på en måte alle forstår.

8. november; Digitaliseringsskolen (Del 2)
Digitalisering ofte henger sammen med en ny forretningsmodell. Bli med på Digitaliseringsskolen – og få en skikkelig innføring.
Når den digitale strategien og nye forretningsmodeller er definert, hva er så neste steg og hvordan skal du sikre deg gevinst?

Målet er å gi en innføring i hva digitalisering er og hvordan man systematisk kan jobbe med digitalisering i egen virksomheten for å oppnå økt lønnsomhet.

Unge som eldre næringslivsaktører hadde tatt turen til HSH for å høre om "Den fjerde industrielle revolusjon". (Foto: Terje Rudi, HSH)
Unge som eldre næringslivsaktører hadde tatt turen til HSH for å høre om «Den fjerde industrielle revolusjon». (Foto: Terje Rudi, HSH)