Vibecke Beyer (bildet) fra Pacta AS vektla viktigheten av å fakturere til rett tid under Næringsforeningens frokostkurs.

Frokostkurset på Scandic handlet denne gang om bedriftens salgs- og kredittpolitikk. Vibecke Beyer gikk gjennom lover og regler knyttet til fakturering og betalingsoppfølging, og vektla i sitt innlegg viktigheten av å få fakturaen ut så snart varen eller tjenesten er levert.
Her ligger det mye skult kredittid og mange synder her i følge Beyer, noe som fører til større risiko for tap på fordringer. I tillegg kan en få misfornøyde kunder som har planlagt å betale for varene på et gitt tidspunkt. «Dette er egentlig en misforstått snillhet eller ydmykhet fra bedriftene, som kanskje tenker at ekstra lang kredittid fører til større grad av goodwill» sa Beyer til deltakerne på kurset.
Hun mente at 10-14 dager er tilstrekkelig kredittid å gi kundene, med mindre det er særskilte grunner for å utvide den.