Utvalget som lager utkastet til ny kontrollveiledning for de som skal gjennomføre kontroller på sprinkleranlegg. Fra venstre John-Erik Westby, JE Consult, Kristian Grimstvedt, Teknologisk Institutt, Håvard Grønstad, fagsjef brann FG, Ronny Samuelsen, Multiconsult, og Per Arne Lindvik, Teknologisk Institutt. Formålet er å etablere en kontrollveiledning med tilhørende IT-verktøy som skal brukes av alle som gjennomfører lovpålagte tekniske kontroller av sprinkleranlegg

– Da det kom FG-krav om at det skulle innføres en sertifiseringsordning for dem som skal prosjektere, installere og kontrollere sprinkleranlegg og brannvarslingsanlegg i Norge, var det mange i bransjen som mente dette var et unødvendig og fordyrende ledd.

Men etter hvert som den nye ordningen er prøvd ut, har skepsisen avtatt, og de fleste ser ut til å mene at dette er positivt. Det er fagsjef Håvard Grønstad i Forsikringsselskapenes Godkjennelsesnevnd (FG) som sier dette til Jobb & Næring. FG, som er en del av Finans Norge, ønsket en sertifiseringsordning som sikret en lik standard over hele landet.
Hovedformålet med FG- sertifiseringen er å sørge for at alle som jobber med sprinkler og brannalarm har en dokumentert kompetanse for å kunne utføre dette arbeidet på en sikker og faglig god måte.
– Mens man før hadde en godkjenningsordning hvor en virksomhet ble godkjent en gang for alle, må sertifikater nå fornyes jevnlig. Dermed sikrer man at de som prosjekterer, installerer, vedlikeholder og kontrollerer sprinkleranlegg og brannvarslingsanlegg, også vedlikeholder kompetansen sin. Ordningen ble innført i 2012 for de som jobber med sprinkleranlegg, og i 2014 for de som arbeider med brannalarmanlegg. Til nå er det sertifisert 115 foretak og ca 600 fagpersoner for sprinkleranlegg, og 55 foretak og ca 400 fagpersoner for brannvarslingsanlegg, sier Grønstad.
Skepsisen til nyordningen har avtatt etter hvert som flere og flere har vært på kurs. Grønstad forteller at man opplever at firmaer som har sendt en eller to medarbeidere på kurs for sertifisering, finner ut at dette er et nyttig kurs som flere ansatte har behov for.
– Dermed sender de resten av de ansatte på neste kurs, sier Grønstad. Norge er blant de land i verden som satser mest på sprinkler. Bygningsforskriftene setter i dag krav til alle nye bygg både hva gjelder brannalarmanlegg og slokkesystemer. Det er viktig at sprinkleranlegg og vanntåkesystemer vedlikeholdes og at det utføres årlig kontroll. Forsikringsselskapene krever at årlig kontroll skal utføres av et FG-godkjent kontrollforetak. Kontrollrapporten skal registreres i databasen FG-kontroll. (tidligere kalt ESS-basen).
At det er behov for satsing på brannvarsling og slukkeanlegg kan det ikke være tvil om. I Norge brenner det for mer enn en halv million kroner hver eneste time året rundt.
Et automatisk sprinklersystem er konstruert for å oppdage og slukke en brann på et tidlig stadium, eller for å begrense brannen til slokking kan fullføres på annen måte. Aller fleste av kursene hvor bedrifter sender sine ansatte, holdes på Teknologisk Institutts kurssenter på Avaldsnes.
– Her har vi installert sprinkleranlegg og brannvarslingsanlegg som gir kursdeltakerne anledning til å se hvordan systemene fungerer under en brann. Vi opplever stadig at kursdeltakere, som gjerne har lang erfaring med slike anlegg fra før, får aha-opplevelser når de får se hvordan noen centimeters feilplassering av sprinklerhoder gjør at de ikke fungerer som de skal under en eventuell brann. Siden vi har bygget opp dette senteret, og samlet denne kompetansen her hos oss, har det vært naturlig for FG og be om at kompetansen til TI blir brukt for å utforme de nye retningslinjene for sprinklerkontroller, herunder også det nye IT verktøyet som skal tas i bruk, sier Torleif Østrem Olsen til Jobb & Næring.
Sertifiserte kontrollforetak i henhold til FG-ordninger skal registrere kontrollrapporter i databasen. Alle eiere av registrerte anlegg og bygninger får tilgang til sine opplysninger, og kan legge inn forespørsel om kontroll.
Forsikringsselskapene og forsikringsmeglere har tilgang til databasen og får også informasjon om skadeforebyggende tiltak. I tillegg kan lokale branntilsyn hente informasjon fra denne basen i sitt arbeid. Et meget godt redskap i det brannforebyggende arbeid.