I følge Klinikksjef Jon Hausken er kompetansen og kvaliteten på laboratoriet en viktig faktor for Klinikkens gode resultater. I den anledning trekker han spesielt frem sin gode kollega og labsjef Shabana Sayed.

Siden 2006 har Klinikk Hausken hjulpet par med drømmen om å få barn. Med et godt fotfeste både i Haugesund, Stavanger og Bergen satser fertilitetsklinikken nå ambisiøst, og åpner avdeling i Oslo. Grunnlegger av klinikken, Jon W. Hausken, er utrolig stolt over at klinikken som først startet i lille Haugesund nå blir størst i Norge.

Av: Silje Luzia Rødeseike

– Når vi nå starter opp med en avdeling i Oslo vil Klinikk Hausken utføre 25 prosent av alle behandlinger innen assistert befruktning i Norge. Vi har vokst ut i fra Haugesund og puster nå Rikshospitalet i nakken. Det er fjær i hatten, om jeg skal være helt ærlig, smiler Hausken. Av samtlige prøverørsklinikker i Norge er det nå kun Rikshospitalet som gjør flere behandlinger per år. I år ligger Klinikk Hausken an til å gjennomføre rundt 900 prøverørsbehandlinger. – Både i 2015 og 2016 har vi økt antall behandlinger betydelig, hvor vi har hatt en ca. 10 prosents økning. Dette skyldes ikke nødvendigvis at det er flere par som sliter med å få barn, men fordi det har blitt mer vanlig å søke hjelp og fordi folk har god økonomi, sier Hausken. Når det gjelder suksessrate i prøverørsbefruktning (IVF) bruker klinikken hvor mange fødsler med levende fødte barn de har per eggeuttak. Kvinnens alder har vesentlig betydning for suksessratene. Jo yngre man er, jo større er sannsynligheten for å lykkes. Suksessraten for kvinner under 30 år ligger på ca. 50 prosent for å lykkes på ett forsøk og på ca. 12 prosent for kvinner som er over 40 år. – Suksessraten vår er veldig god. Vi kan imidlertid ikke hjelpe alle, da noen rett og slett er i en situasjon som det ikke går an å løse. Om vi ser stort på det handler det om kvaliteten på eggene, alder har derfor alt å si, forteller Hausken.

En stor leverandør innen assistert befruktning

Klinikk Hausken er Norges største og Vestlandets første private prøverørsklinikk. Klinikken tilbyr utredning og flere typer assistert behandling til ufrivillig barnløse, der prøverørsbehandling utgjør en stor del av klinikkens virksomhet. Det er 10 år siden Klinikk Hausken åpnet dørene. Siden den gang har det blitt født over 1400 barn ved hjelp fra klinikken. Drivkraften for å skape noe var i 2006 en av grunnene til at Hausken ønsket å starte privatpraksis innen prøverør, etter mange gode år som lege på Haugesund sykehus. – I starten tenkte vi at Haugesund ikke lå så veldig sentralt, men det fungerte bra. Vi fikk et godt rykte ved at vi skapte gode resultater og hadde god oppfølging av pasientene, sier Hausken. Klinikk Hausken utvidet i 2013 med en avdeling i Bergen og senere i 2015 med en avdeling i Stavanger. – Vi så at Bergen og Stavanger var viktige, da ca. halvparten av pasientene kom fra Bergen og ca. halvparten fra Rogaland. Det var strategisk at vi åpnet avdelinger i disse byene, da det å være lokal og tilgjengelig tiltrekker flere par, forteller Hausken.

Skal lage barn i Oslo

Selv om Vestlandet har vært Klinikk Hauskens kjerneområde, kommer pasientene fra hele landet. Flere henvendelser fra Østlandet har medført at Oslo nå blir det nye satsningsområdet.

– Vi gjør mange analyser av markedet og bruker statistikk for å få en oversikt over hvor mange behandlinger som gjøres i forhold til befolkningsmengde. Vi så at det var for få behandlinger i Oslo og at det derfor var muligheter for å åpne en klinikk til. Jeg tenkte: ”hvorfor kan ikke Haugesund ”dryle” til å bli den store aktøren, sier Hausken på ekte haugesundsk. Jon Hausken er stolt over å kunne fortelle nyheten om den nye avdelingen i Oslo, som vil åpne i februar 2017. På tross av gode tider, forteller han videre at det å drive innenfor privathelse er krevende. – Vi i det private helsevesenet sliter med at storsamfunnet har et noe negativt forhold til oss. Det kan fort bli en oppfatning av at de private skor seg på pasientene og det blir litt lite fokus på den jobben vi gjør og de parene vi hjelper, forteller Hausken.

Interesse fra Storbritannia

Klinikk Hausken har også gjort seg internasjonalt bemerket. Helsetjenestene klinikken tilbyr har fått god respons, spesielt i Storbritannia. Klinikken har i år rundt 50-60 prøverørsbehandlinger av par fra Storbritannia. – Vi er veldig stolte av å kunne hjelpe par utenfor Norge. Vi er også den eneste norske aktøren som gjør dette, forteller Hausken stolt. I følge Hausken er prisene svært høye på lignende private tjenester i Storbritannia. I tillegg til å være god på pris og lav ventetid, dro klinikken den gang også nytte av Ryanair-flygningene mellom Haugesund og London. Dette har vært en del av årsaken til at de fant et nytt marked og satset utenfor landegrensene. – Klinikk Hausken er et varemerke vi har bygget opp over tid. Vi ser nå at markedsføring blir mer og mer viktig for å nå ut til kundene, spesielt i Storbritannia. Vi leverer helsetjenester, men vi må også overleve i en tid der konkurransen blir tøffere, sier klinikksjefen. Klinikk Hausken har også vurdert muligheten for å starte klinikk i København og et kontor i London. Dette ligger imidlertid langt frem i tid og det foreligger ingen konkrete planer om dette enda. – Vi skynder oss langsomt, sier Hausken.

silje-krane-hammer-er-embryolog-ved-klinikk-hausken-her-ved-embryoskop-130916-i