Fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal sammen med HN-direktør Egil Severeide.  

Antall lærlinger uten læreplass er rekordhøyt i Rogaland. Fylkesordføreren og HN-direktøren slår et slag for lærlingeordningen. 

Vi ønsker å komme med en oppfordring til våre medlemsbedrifter og be dem se på muligheten for å ta inn flere læringer fra høsten av, sier administrerende direktør i Næringsforeningen, Egil Severeide. Han får full støtte fra  fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal. – Det trengs flere bedrifter som er villige til å ta i mot lærlinger i regionen. Over 550 unge mangler pr i dag fortsatt lærlingeplass i Rogaland fra høsten. – Vi startet i mai med 1200, men fristen begynner nå  å nærme seg, sier Tengesdal. Hun ber bedriftene tenke litt bredere i forhold til fagområder enn før hvor det kan være relevant å få inn læringer. – Det har vi også utfordret kommunene på, samtidig med at vi ber dem etterspør læringer i sine anbudsprosesser, sier Tengesdal. – Er det bedriftenes samfunnsansvar du appellerer til når du ber dem ta inn flere lærlinger? – Nei, bedrifter trenger ungdommer. Personer som stiller nye spørsmål og tenker litt nytt. Jeg vil appellere mer til det ungdommelige pågangsmotet. De representerer framtidens arbeidskraft. Det er det dette handler om, sier Tengesdal. – Bedriftene får tilført kompetanse gjennom lærlingene. De ser gjerne prosesser med nye øyne, og har en bakgrunn med bruk av moderne informasjonsteknologi som kan komme bedriftene til nytte.  Det er en unik mulighet, sier Severeide. Temaet ble også diskutert i dialogen med olje- og energiministeren onsdag 10. august. Tord Lien var også bekymret for utviklingen og frykter at flere årskull nå kan falle utenfor arbeidslivet fordi de mister muligheten til å ta fagbrev. – Jeg vet mange bedrifter tar ansvar, men det trengs kanskje et ekstra tak nå, sier Severeide, som frykter at kompetanse kan gå tapt dersom unge med fagutdannelse ikke får lærlingeplass i bedriftene.