Øystein Grønhaug spiller ikke golf selv, men sønnen Eirik er regnet som Haugalandets beste golfer. Begge gleder seg til den nye sekshullsbanen skal åpne til våren.

Etter at storparten av golfsesongen er over, er eiendoms- investor Øystein Grønhaug i Haugesund Golfpark AS godt fornøyd med utviklingen. – Tidligere medlemmer har kommet tilbake, og nyrekrutteringen gjennom kurs- virksomheten vår har fått mange nye golfere til å bruke banen. Dessuten er vi kommet godt i gang med den videre utbyggingen av banen, sier Grønhaug. Det folk flest ser er framdriften på den nye korthullsbanen. Når den står klar med seks hull til våren, vil Haugesund Golfpark ha det mest komplette golfanlegget i regionen. Værgudene har ikke vært helt på utbyggernes side til nå i sommer, men heldigvis fikk man sådd til banen før den mest intense regnperioden kom. – Med kunstige greener og flomlys vil sekshullsbanen bidra til å gjøre golfen på Haugalandet til helårssport, mener Grønhaug. – Det er flere grunner til dette. Det ene er at kunstgressgreener gjør at banen kan holdes åpen også når været er dårlig. I tillegg vil flomlys gjøre at folk kan ta seg en runde etter arbeidstid selv i den mørkeste delen av året. Vi kommer også til å legge vekt på det estetiske. Ved bruk av belegningsstein vil vi binde sammen klubbhuset med gangsti forbi drivingrangen til sekshullsbanen, og videre andre veien mot teeoff for 9-hullsbanen. Det vi planlegger i første omgang vil medføre investeringer på et par millioner kroner, sier Grønhaug. Planene framover er at Haugesund Golf- park vil satse på events rettet mot bedrifter og andre grupper. I den forbindelse er jeg glad for å ha fått til et samarbeid med Rune Vormestrand, en dyktig kokk som vil kunne sørge for maten som skal serveres på banen, sier Grønhaug, som også regner med å få solide sponsorer på plass til korthullsbanen åpner. – Et golfanlegg som det vi bygger opp, med sentrumsnær beliggenhet, bør ha alle mulige forutsetninger for å bli en suksess, sier Øystein Grønhaug til Jobb & Næring.