Øystein Herland i Volvo Cars Norway kommer for å snakke om fremtides bil

Alle snakker om «Den fjerde, industrielle revolusjon»: Industri 4.0. En teknologibølge som spås å skulle endevende tankesett, produksjonssystemer og forretningsmodeller i små og store bedrifter.

Næringsforeningen med samarbeidspartnere arrangerer tirsdag 6. september seminaret «Industri 4.0 Haugalandet» i Høgskolens lokaler. Arrangementet markerer starten på en høst der det gjennom miniseminarer og workshops settes søkelys på hvordan bedrifter påvirkes av en stadig akselererende teknologiutvikling. Digitalisering, robotisering, 3D-printing, og hva nå det nå alt heter. – Vi merker at mange av bedriftene våre er usikre på hva dette betyr for dem. De søker etter kunnskap og sparringspartnere. Det prøver vi å gi dem denne høsten, sier HN-direktør Egil Severeide. – Vi ser også på hvordan vi her på Haugalandet skal møte utfordringene. Kan vi samarbeide bedre? Kan vi dele kunnskap? Hvor kan vi sammen bli sterke? Her kan vi høste erfaring fra et omfattende forsknings- og samarbeidsprosjekt om «automatisert industriproduksjon», som er etablert blant 34 ulike bedrifter på Møre-kysten. Resultater fra dette prosjektet blir presentert på seminaret. – Hvem er dette prosjektet myntet på? – Bedriftsledere, mellomledere, ledergrupper og nøkkelpersonell som jobber med innovasjon og utvikling. Det gjelder alle bransjer. Vi utfordres alle av Den fjerde industrielle revolusjon, sier Severeide. Volvo-sjefen kommer For å sette en standard er sjefen i Volvo Cars Norway, Øystein Herland invitert til å snakke om framtidens bil. – Få bransjer har et sterkere innovasjonspress enn bilindustrien. Øystein Herland forteller om hvordan Volvo tenker om framtidens bil, og hvordan teknologiutvikling og sikkerhet settes i høysetet Helse-Vest sjef Herlof Nilsen snakker om hvordan teknologi vil endre hverdagen for pasienter og eldre og utviklingsdirektør Glenn Sæther i SR-Bank om framtidens arbeidsplasser i finansnæringen. Produktsjef Kåre Kaasamoen skal fortelle om utviklingen av innovasjonsbedriften Hatteland, og vi har invitert flere representanter for andre lokale bedrifter som vil si noe om hva de tenker om framtiden, sier Severeide Program og påmelding http://jobbognaering.no/industri40.html