Konserndirektør Hilde M. Aasheim presenterte pilotprosjektet til Hydro under sitt foredrag på Energirike-konferansen i august.

 

Selv om pilotprosjektet på Hydro ikke skal starte produksjonen før i andre halvår neste år, begynner prosjektet allerede nå å skape sysselsetting i et krevende arbeidsmarked på Haugalandet.

I løpet av sommeren har aluminiumsverket på Karmøy startet prosessen med å rekruttere medarbeidere til verdens grønneste aluminiumsverk. I første omgang er det lederstillinger til teknologipiloten som skal fylles, men utover sommeren og høsten lyser selskapet også ut en rekke operatørstillinger. – Totalt skal vi ansette mellom 50-60 personer i månedene fremover. I en tid hvor mye av næringslivet på Haugalandet opplever krevende tider, er det kjekt at vi kan bidra til vekst og sysselsetting i regionen, sier fabrikksjef Trond Olaf Christophersen. Med teknologipiloten på Karmøy ønsker Hydro å industrialisere verdens mest klima- og energieffektive produksjonsteknologi for aluminium. Prosjektet, som har en total kostnadsramme på 4,3 milliarder kroner. Hydro er ett av lokomotivene i arbeidsmarkedet i regionen. Det gjenspeiler seg også i interessen for sommerjobber og lærlingestillinger. – Da Hydro i vår lyste ut sommerjobber og lærlingestillinger mottok selskapet flere søkere enn noen gang før. Hele 426 søknader mottok Hydro på Karmøy da de tidligere i år lyste ut 70 sommerjobber. Det er 165 prosent flere enn året før. Totalt mottok de norske aluminiumverkene i selskapet rundt 45 prosent flere søknader til sommerjobb i år enn i fjor. Christophersen sier det har blitt lagt ned mye tid og ressurser i å gi de nyankomne sommervikarene god opplæring slik at driften blir både stabil og sikker gjennom sommermånedene. – At vi som jobber her ivaretar sikkerheten til både oss selv og de rundt oss er den viktigste arbeidsoppgaven vi har, enten vi er leder eller operatør. Selv om arbeidsuhell heldigvis skjer sjeldent hos oss, er vi fortsatt ikke i mål med ambisjonen om at ingen skal skade seg når de jobber for Hydro, sier Christophersen. Aluminiumsverket Hydro Karmøy la nylig fram resultatet for 2. kvartal som viste et overskudd på 95 millioner kroner før renter og skatt. – Gjennom kvartalet har aluminiumprisen gått litt ned målt i norske kroner, men til tross for dette leverer vi noenlunde tilfredsstillende resultater, Hovedårsaken til at verket leverer nokså stabile resultater til tross for nedgang i metallprisene er at organisasjonen har klart å holde produksjonen på stabilt høyt nivå. Over mange år har Hydro bygd opp en presisjonskultur som vi er kjent for i markedet. Metall med stempel fra Karmøy skal være synonymt med høy kvalitet og lite klimafotavtrykk, sier han, og trekker spesielt frem pressboltstøperiet, som har evnet til å utnytte gode markedsforhold og levert høy produksjon med god kvalitet. Presisjonskultur er et viktig stikkord for organisasjonen som fra neste år skal drifte den mest avanserte elektrolysen i verden. 2017 er ikke bare et begivenhetsrikt år på grunn av oppstarten av pilotanlegget. Hydros aluminiumsverk fyller også 50 år neste år.