Opplæringshuset satser på å bli et regionalt kraftsenter innen yrkesopplæringen i regionen. Her er (fra venstre) Steinar Høyvik fra Opplæringskontoret for Bygg og Anleggsteknikk (Byggopp), Mads Fransen fra Opplæringskontoret for teknologifag (Opptek), Finn Sandven fra Opplæringskontoret for salg og service (OKSS), Silje Sandven fra Opplæringskontoret for barne- og ungomsarbeidere, Ernst Eielsen, fra Byggopp og Peder Ståle Hinderaker fra Haugaland og Sunnhordland opplæringskontor for elektrofag (HSO).

En rekke av opplæringskontorene som tilrettelegger fagopplæring på Haugalandet og i Sunnhordland er i ferd med å samles under samme tak i opplæringshuset på Norheim.

– Målet er å gjøre opplæringshuset til et virkelig kraftsenter for yrkesopplæring i regionen. I disse dager etablerer enda et nytt opplæringskontor seg her. Det er opplæringskontoret for Salg og Service (OKSS), forteller daglig leder Mads Frantsen i Opplæringskontoret for teknologifag (Opptek) til Jobb & Næring.
Fra før er Opplæringskontoret for Bygg og Anleggsteknikk (BYGGOPP), Haugaland og Sunnhordland opplæringskontor for elektrofag (HSO), og Opplæringskontor for Barn & Ungdom(OKBU) samlokalisert med Opptek.
– Når ungdommer kommer til opplæringskontorene er det ikke alltid de vet hvilket fag de ønsker å satse på. Når vi nå sammen representerer en bredere fagkrets som man kan søke læreplass i, vil vi også lettere kunne gi ungdommer hjelp, sier Mats Frantsen.
Det er ikke bare unge som søker råd som kan henvende seg til fagmiljøene på opplæringshuset.
– Vi og de andre opplæringskontorene har selvfølgelig til daglig tett kontakt med alle medlemsbedriftene våre. Men en like viktig side ved jobben vår er å være rådgivere for andre bedrifter, og gi disse informasjon om hvilke muligheter som ligger i lærlingeordningen. I dette arbeidet opplever vi svært ofte at bedrifter ikke er klar over at mange av dem tilfredsstiller det som kreves får å bli godkjent som lærebedrift innen ett eller flere fag, sier Frantsen.