Ekspanderende mørtel egner seg når man skal fjerne fjell eller betong i eller nær bygninger, slik at man ikke ønsker å bruke sprengstoff.

Tre Karmøybuer som opplevde at Nordsjø-jobben ikke lenger var så trygg som den hadde vært, har startet egen virksomhet som de driver i friperiodene når de er hjemme.

_MG_5438
Marcus Ånensen, i Brutus Produkter.

– Vi fikk forhandlerrettigheter til et ekspanderende mørtel som brukes til å sprenge bort bergknauser uten å bruke dynamitt. Det brukes når det man skal sprenge bort ligger nær inntil hus eller bygninger hvor bruk av sprengstoff kan gjøre stor skade, forteller en av karene bak Brutus Produkter, Marcus Ånensen til Jobb & Næring. Det var i fjor vår de startet opp, og på det drøye året de har holdt på har de bygget opp et nett på 40 forhandlere i 12 av ladets fylker. Produktet de forhandler heter Berg-Splitt, og er et cementlignende pulver som blandes ut i vann til en tyntflytende mørtel som fylles i borehull. – Det brukes til å sprenge bort betong eller fjell inne i kjellere eller andre steder hvor man ikke ønsker å bruke dynamitt som kan skade bygninger eller konstruksjoner, sier Ånensen. Mørtelen har den egenskapen at den ekspanderer langsomt med voldsom kraft, slik at fjellet man ønsker å få bort sprekker opp slik at det kan fjernes.
– Bruk av sprengstoff nær bygninger er kostbart, også fordi man må tegne dyre forsikringer mot uhell og skader som kan oppstå om uhellet er ute. Det er derfor mye å spare ved å bruke ekspanderende mørtel i stedet. De 40 forhandlerne de tre karmøybuene har avtaler med til nå er for det meste firmaer innen byggevarer, samt firmaer som leier ut maskiner og utstyr til boring og graving. – Vi har fått utelukkende positive tilbakemeldinger på produktet, og våre forhandlere selger bedre og bedre etterhvert som ryktet sprer seg. Satser på å få flere forhandlere i alle landets fylker, slik at Berg-Splitt blir landsdekkende. Vi har også en del andre produkter på gang, så tiden fremover blir spennende, sier Ånensen.