Lærerstaben sammen med rektor Fabio Corvaglia. Fra venstre Daniel Krolack, Silje Marie Rydningen, Fabio Corvaglia, Jana Scepanova, Ryan Moore og Cormac Johnston.

Vi følte nesten vi måtte be om unnskyldning på Haugesunds vegne da vi traff Fabio Corvaglia en regntung lørdagsmorgen midt under sildajazzen. For de første to ukene i sin nye hjemby har den nyansatte rektoren på Haugesund International School opplevd at regnet bøttet ned.

Det har vært uker hvor innfødte haugesundere med ferie til gode og feriepenger igjen på kontoen har sloss om de siste Syden-billettene, og har blitt klimaflyktninger og stukket av til steder med sol og sommer. Men nei – den italiensk kanadiske rektoren forteller med begeistring om møtet med byen og distriktet. Han er blitt guidet rundt av historiekyndige Sverre Meling jr., og har fått innføring i både Haugesunds og haugalendingenes bakgrunn. – Jeg er sikker på jeg kommer til å trives her, sier han.

Bred internasjonal erfaring
Fabio Corvaglia er 50 år gammel, og har bred internasjonal skoleerfaring. Den internasjonale skolen i Haugesund vil bli drevet i tråd med læreplanen til International Baccalaureate Organization (IBO). Det er en organisasjon som allerede har godkjente skoler i 184 land. Det at læreplanene er skåret over samme lest fra land til land, sikrer elevene en enhetlig skolegang selv om de skulle flytte fra ett land til et annet. Det internasjonale nettverket av skoler som skolen i Haugesund blir en del av, har sitt utspring i Sveits. Corvaglia har selv arbeidet ved IB-skoler i land som Kina, Libanon, Guatemala, Sri Lanka og Spania.

Bygge fra bunnen av
– Det er spennende å få være med å bygge opp en ny skole fra bunnen av. Vi har til nå ansatt 5 lærere med solid bakgrunn. Til skolestart har vi til nå tatt opp 18 elever, men vi regner med å være oppe i 22 elever om ikke så lenge. Alderen spenner fra 6 til 16. Rektoren sier skolen ser etter lærere som ikke bare har formell lærerutdanning på universitetsnivå. – Vi legger i tillegg stor vekt på at våre lærere skal ha allsidig erfaring også fra andre områder. Det kan eksempelvis være innen idrett eller kultur. For skolen er det viktig at lærerstaben samlet innehar kompetanse på de områdene vi skal tilby elevene, sier Corvaglia.

Et supplement
Den internasjonale skolen ønsker ikke å bli oppfattet som en konkurrent til den offentlige skolen. – Vi er et supplement. Vi starter opp på Rossabø Skole, hvor vi i tillegg til våre egne undervisningslokaler også har adgang til felles lokaler. Selv om vi på sikt kan komme til å bygge egen skole, er det fint at vi starter opp her på Rossabø. Rossabø skole er en viktig del av Haugesunds skolehistorie. Det er fint å tenke på at Rossabø Skole nå er fødselshjelper når en ny skole nå ser dagens lys, sier Fabio Corvaglia til Jobb & Næring. Haugesund International School sikter mot flere målgrupper. Det er utenlandske familier som kommer til Haugalandet for å bo og arbeide her i regionen, og som ønsker at barna skal gå på en internasjonal skole. Dessuten det er også mange norske familier som har bodd og jobbet i utlandet, og som ønsker at barna skal fullføre utdanningen på en internasjonal skole når de vender hjem. Skolen blir også et alternativ lokale familier som ønsker at barna skal få et internasjonalt rettet skoleopplegg. Med Haugesund International School får distriktet nå et internasjonalt tilbud for alle klassetrinnene både i grunnskolen og på videregående.