Olje og energiminister Tord Lien mener Haugalandet er en artig region å besøke.

– Dette er en region det er artig å besøke, sa olje- og energi- minister Tord Lien da han møtte næringslivet under Sildajazzen.

Av: Silje Luzia Rødeseike
Onsdag 10. august startet sildajazzen i Haugesund. Muntre jazztoner og folkeliv kunne høres fra indre kai. God stemning var det også i andre etasje på brasseri Brakstad da representanter fra det regionale næringslivet møtte olje- og energiminister Tord Lien til et lunsjmøte. Stemningen var naturlignok også preget av alvor da konkrete utfordringer som følge av nedgangstidene i næringen ble lagt frem og diskutert. Det er andre året på rad at Haugesundregionens Næringsforening i samarbeid med Fremskrittspartiet arrangerer et møte der bedriftsledere kommer i direkte dialog med olje- og energiministeren. I år som i fjor var det enighet om at et slikt initiativ er svært nyttig, både for bedriftene og for statsråden.  – Dette er en region som er av stor betydning for begge industriene som olje- og energidepartementet og jeg har ansvar for. Regionen har lenge vært et sterkt knutepunkt for kontakten med Europa og i denne regionen finnes det også leverandører, operatører og rederier som alle spiller en viktig rolle innen olje og gass. I tillegg har Haugalandet store kraftprodusenter og kraftforbrukere, og det er derfor en region som er artig å besøke, sa Lien. HN-direktør Egil Severeide åpnet med å fortelle om situasjonen i regionens næringsliv. Regionens funksjon som ”Vestlandets knutepunkt” ble særlig lagt vekt på, der flyplassen, infrastruktur og næringsbaser ble fremhevet som viktige og gode eksempler på det. Severeide benyttet også anledningen til å fortelle om hvilke utfordringer bedriftene i dag står ovenfor og at omstillingen i næringslivet lokalt er svært massiv.

Nærhet til eierskap- og lærlingplasser
Godt over 20 representanter fra næringslivet var invitert, og spørrelysten var stor. Blant dem som hadde noe å si til statsråden var Martha Kold Bakkevig i DeepWell, Eilif Stange i Gasnor, Jan Ståle Skår i Aibel, Svein Olav Simonsen i NHO Rogaland, Jan Fredrik Meling i Eidesvik, Arne Birkeland i Westcon og Geir Egil Østebøvik i Imenco.  Det var spesielt to problemstillinger som gikk igjen under onsdagens møte; betydningen av lokalt eierskap særlig knyttet til krisen i supplynæringen, og  bekymringen rundt og behovet for flere lærlingplasser. I dag står 573 lærlinger står uten lærlingplass i Rogaland, og det er altfor mye. Flere av bedriftslederne minnet om at lærlingeinntaket fortsatt er høyt, men at det er vanskeligere i krevende tider.  Lien mente også at det å ha nærhet mellom redere, verft og andre deler av det petromaritime miljøet har stor verdi, men at vi kommer til å få et nytt og annerledes eierskap i tiden som kommer, spesielt med tanke på rederiene. Lien poengterte også at myndighetene, organisasjonslivet og bedriftene må arbeide sammen for å finne gode løsninger når det gjelder lærlingordninger.