Tore Gautesen (t.h.) viser frem arealer som skal videreutvikles fra taket av kontoret til Karmsund Havn på Husøy. Til venstre Ole Sævild, CEO i Sea-Cargo AS.

Sea-Cargo AS og Karmsund Havn IKS inngår en avtale om å utvikle et strategisk godsknutepunkt i Vest-Norge. Sea Cargo og Karmsund Havn har inngått avtale om tilrettelegging og utvikling av infrastruktur til Sea-Cargo på Husøy. Formålet med avtalen er å utvikle et strartegisk godsknutepunkt i Vest-Norge, med nærhet til Haugesund, Bergen og Stavanger, hvor Sea-Cargo får tilpasset infrastruktur med lagerbygg og utearealer. Sea-Cargo og Karmsund Havn har over lengre tid ført samtaler vedrørende etablering av en hub for Sea-Cargo. Partene har hatt et årelangt samarbeid, hvor Sea-Cargo har vært en av havnens største brukere og en av de viktigste bidragsyterne til veksten som har vært i Karmsund Trafikkhavn. Blant annet på grunn av dette samarbeidet har Haugesundregionen i dag et meget godt tilbud til og fra UK, kontinentet og Vest-Norge. Karmsund Havn har store ambisjoner for videreutvikling av Karmsund Trafikkhavn, Husøy. Med nye veiforbindelser på Vestlandet, vil Karmsund Trafikkhavn i fremtiden ligge 50 min fra Stavanger sentrum og 1,5 time fra Bergen. Reguleringsarbeid for videreutvikling av Karmsund Trafikkhavn, Husøy med en ny flerbruksterminal er igangsatt og det jobbes mot en ferdigstillelse innen få år. -E39 vil om få år tilby en fergefri forbindelse mellom Stavanger og Bergen. Husøy; ideelt plassert mellom Bergen og Stavanger, vil vi representere en fantastisk mulighet til å konsolidere store godsmengder til/fra de store byene og by regionene. Denne konsolideringen vil bety økt frekvens og kapasitet til/fra UK og Kontinentet; som parallelt med en økning i størrelsen på skipene, vil representere en betydelig forbedring i kostnadseffektiviteten, sier Ole Sævild, CEO i Sea-Cargo AS. Sea-Cargo satser også på å være den første som kan tilby en helelektrisk fremdriftsløsning for de skipene som skal trafikkere havnen/rutene og har med dette som mål å bli det naturlige brovalget for all transport til og fra Europa. Ideen om en sentralisert hub for Vest-Norge ble lansert av Sea-Cargo på Haugesund konferansen tilbake i 2011; 5 år senere er vi klar for å realisere planene. I Sea-Cargo er vi overbevist om at Husøy innen ett tiår eller så vil være en av Norges viktigste samlastingshavner, sier Sæild. Tore Gautesen i Karmsund Havn IKS uttaler: “Vi er svært stolte over å signere denne omfattende kontrakten med Sea-Cargo, for tilrettelegging av deres nye logistikk hub i Vest-Norge. Sea-Cargo er en betydelig logistikkaktør og vil være med på å styrke videreutviklingen av Karmsund godshavn, på Husøy. Denne etableringen er i tråd med vår ambisjon om å være det viktigste logstikknutepunktet i Vest-Norge