De ansatte i Haugesund Turistforening. Fra venstre Rolf Erik Svanberg, Audhild Sandnes, Rolf Svendsen, Kristoffer Oftedal og Anne Marie Vik. Rolf Svendsen har vært daglig leder i Haugesund Turistforening i 16 år.

– Vi har hatt en stødig og god medlemsutvikling gjennom en årrekke, og har i dag rundt 6000 medlemmer. 28 % av medlemmene våre er under 26 år, mens 25 % er over 60 år, sier daglig leder Rolf Svendsen.

Fra foreningens hovedkvarter i den tidligere politistasjonen på Bytunet i Haugesund administrerere han og de fire andre ansatte i Haugesund Turistforening et stort antall turer, og nesten 10.000 overnattet i fjor på foreningens 7 hytter. – Den som tror at det bare er høyt til fjells du treffer våre medlemmer ute på tur, tar feil. Selv om Olalia topper med 3000 overnattinger i 2015, er det Nordvikgården på Utsira som har nest flest overnattinger med 2378 besøk. Haugesund Turistforening har aktivitet i hele området mellom Hardangerfjorden og Boknafjorden, og fra de ytterste skjær til fjellet inn mot Haukeli, sier Svendsen. Han forteller at det er stor aktivitet i Haugesund Turistforening for tiden. Den kraftige økningen i antallet overnattinger skyldes blant annet at den nye Olalia Fjellstove har hatt sitt første hele driftsår. Det var i 2010 Haugesund Turistforening startet planleggingen av den nye Olalihytta. – En viktig målsetting for oss når vi bygde nytt på Olalia har vært å gjøre området like attraktivt om sommeren som om vinteren. Det ser det ut som vi har lykkes med, sier Svendsen. – Et annet viktig prosjekt for foreningen i år har vært å sette opp en sikringshytte ved Storavassbu. Ei sikringshytte er ei ekstra hytte som ligger et lite stykke fra hovedhytta. Hensikten er at om ei hytte tar fyr, skal man kunne komme seg i hus i sikringshytta. Øvrige hytter som Haugesund Turistforening har er Løkjelsvatnhytta, Geitungen, Blomstølen, Sandvasshytta, Simlebu og Sauabrehytta, sier Svendsen. Haugesund Turistforening er en av de eldste og største foreningene i Haugesund. Den ble stiftet så tidlig som i 1925. Rolf Svendsen har vært daglig leder i 16 år, og før det var han engasjert som frivillig. På landsbasis har den norske Turistforening over 270.000 medlemmer, og disse er til en hver tid velkommen til å bruke hyttene til de andre lokalforeningene dersom de er på tur andre steder i landet. – Vi er på mange måter en stor familie, sier Svendsen. Jobb & Næring kårer hver måned en bedrift som blir månedens bedrift. Disse bedriftene er samtidig nominert til kåringen av Årets bedrift i Jobb & Næring.