Det er flere ledige stillinger innen bygg, anlegg og industri nå enn det var for ett år siden.

Haugesund er ikke lenger verstingen i arbeidsledighet i Rogaland.

Haugesund har falt ned til  tredjeplass på lista over kommuner i Rogaland med flest arbeidsledige i prosent av arbeidsstokken. Fra å ha ligger godt over 6 % leighet på slutten av fjoråret og de første månedene i år, er ledigheten i regionsenteret nå falt til 5.4 prosent. Dermed er Haugesund passert av både Eiersund og Sandnes og deler tredjeplassen med Strand kommune. Sola og Stavanger følger like bak- begge med ledighet på 5 %-tallet. I nordfylket er Karmøy nærmest Haugesund med en ledighet på 4 prosent, mens Suldal igjen utmerker seg med klart lavest ledighet i hele fylket; kun 0.9 prosent. Fylkesdirektør i NAV, Truls Nordahl peker på at det er tredje måneden på rad at tallene viser en nedgang blant de som står helt uten arbeid i Rogaland. – Det er det gledelige i situasjonen. Men samtidig bekymrer det meg at flere går uten arbeid lenge. Med 11763 ledige er Rogaland fortsatt det fylket hvor prosentvis flest står uten arbeid. 4,6 % av arbeidsstyrken i Rogaland står helt uten arbeid, sier Nordahl. Dersom vi legger til de som ikke er i ordinært arbeid, men deltar i arbeidsrettede tiltak gjennom NAV, er bruttoledigheten på 5,3 %. 13486 personer er enten uten arbeid, eller deltar i arbeidsrettede tiltak i NAV-regi.

Nesten 2000 ledige stillinger
Det blir fortsatt lyst ut mange ledige stillinger i Rogaland. I april ble det lyst ut 1987 stillinger , noe som er en økning på 5 % i fjor i forhold til samme måned i fjor. 557 av disse stillingene er meldt inn gjennom NAV. Flest ledige stillinger er det innen helse, pleie og omsorg (520 stillinger), mens i bygg- og anlegg var det 309 ledige jobber. Deretter følger 283 ledige stillinger innen undervisning, mens det innen ingeniørfag og IKT var lyst ut 76 stillinger i april. Et gledelig trekk er at det er flere ledige stillinger innen yrkesgruppene bygg, anlegg og industri nå enn det var for ett år siden.

Ansatt01_portrett-3
Fylkesdirektør i NAV, Truls Nordahl gleder seg over at ledighetstallene synker for tredje måned på rad, men er bekymret over at flere blir langtidsledige.