Det at Sunnhordland Kraftlag (SKL) overtar vår kraftproduksjon, samtidig som Haugaland Kraft overtar SKL´s nett for strøm og fiber på Stord, betyr at begge selskapene rendyrker det vi er best på.

Våre ambisjoner på Stord er de samme som vi har og har hatt på Haugalandet. I tillegg til å levere energi og fiber, skal Haugaland Kraft også være en synlig og aktiv samfunnsaktør. Det er Haugaland Krafts direktør for kommunikasjon & kundetjenester, Gunn Margareth Lassesen som sier dette. Hun peker på at å ta samfunnsansvar i veldig stor grad er rettet inn mot barn og ungdom. – Det betyr for eksempel at vi er aktive med å ta inn lærlinger. Lærlingene skal hos oss utgjøre minimum 10 % av alle fast ansatte. Vi arrangerer forskningstorg for elever i 7. klasse, gründercamp for 9. klassingene, og engasjerer oss aktivt på yrkesmesser for elever i 10. klasse, sier Lassesen, som understreker at en viktig del av det å være en synlig aktør, er støtten til mer enn 70 lag og organisasjoner. – Vi støtter både breddeidrett og toppidrett. Til den siste kategorien hører vårt engasjement for FKH på Haugalandet, og på Stord elitesatsingen for Stord Handball. Det mest synlige arrangementet innen breddeidrett på Stord er trolig den årlige Handballfestivalen. – Handballfestivalen er et kjempeløft, og rundt 800 frivillige stiller opp og deltar i kjempedugnaden. De har vakthold på arenaene og skolene hvor spillerne er innkvartert. De lager 3000 middager hver dag, holder vakt og dirigerer trafikken. Og selvfølgelig avvikler de kampene. I alt kommer det ca. 5000 håndballspillere og ledere til Stord disse dagene, sier Kjartan Grov. – Våre støttespillere er viktige for oss, men vi vet også at sponsorene våre føler at dette er en god arena å vise seg fram på, sier Grov. Også i naboklubben Solid setter de pris på at Haugaland Kraft støtter opp om arbeidet de driver, forteller sponsoransvarlig Leif Ottar Heimro i Solid. – Klubben holder til på Litlabø og Sagvåg, og har mellom 500 og 600 medlemmer. – Vi har hatt en god dialog med Haugaland Kraft etter at de ble leverandøren til folk og bedrifter på Stord. De opptrer veldig profesjonelt, er offensive, og har gjort det klart at de ønsker å vise igjen her i Sunnhordland. Det er bra for oss, som blant annet arbeider med planer om å bygge ny idrettshall, sier Heimro. Også daglig leder i Stord IL, Bjørn Lindgaard understreker betydningen av å ha solide sponsorer i ryggen. Stord IL er Sunnhordlands største idrettslag med rundt 2500 medlemmer. Klubben driver med 9 ulike idretter. – Fotball og håndball er de største aktivitetene, men vi har også ski, svømming, orientering, friidrett, skøyter, volleyball og turn på programmet, forteller Lindgaard. Det er heller ikke bare idrett og kultur Haugaland Kraft støtter opp om i Sunnhordland. – Vi er glad for å ha Haugaland Kraft som hovedsponsor sier daglig leder Anne-Grete Sandtorv i Stord Næringsråd. – De engasjerer seg, og er blant annet tungt inne Stord konferansen. De har et aktivt engasjement som vi setter pris på, sier Anne-Grete Sandtorv.

IMG_0009
Salget av produksjonen i Litledalen og Etnefjellene til SKL, samt kjøpet av strøm- og fibernettet fra Sunnhordland Kraftlag, gjør at både Haugaland Kraft og Sunnhordland Kraftlag, rendyrker det vi er best på, sier Haugaland Krafts direktør for kommunikasjon & kundetjenester, Gunn Margareth Lassesen.