Tre avdelinger av Ragn Sells som til sammen dekker Nord-Rogaland og Sunnhordland. Fra venstre Jan Olaf Bommen Sunnhordland, Kåre Pedersen, Karmøy og Bent Johan Jacobsen, Frakkagjerd.

 Få bransjer har opplevd en tilsvarende statusheving som man ser innen avfall og renovasjon. Mens man for ikke så mange år siden snakket om søppel i litt nedsettende ordelag, er fagsjargongen i dag dominert av ord som resirkulering, gjenbruk og gjenvinning.

Dagens moteord i miljødebatten er ”det grønne skiftet”. – Dette grønne skiftet har pågått i mange tiår i vår bransje, konstaterer Kåre Pedersen, Bent Johan Jacobsen og Jan Olaf Bommen. De tre er avdelingsledere i Ragn Sells, og til sammen har de ansvaret for innsamling og resirkulering av rundt 40.000 tonn avfall i Nord-Rogaland og Sunnhordland. – Distriktet vårt strekker seg fra Bjørnefjorden i nord til Boknafjorden i sør, sier Jan Olaf Bommen. Fra Eldøyane på Stord leder han den største at de tre avdelingene i regionen. – Vi har 22 ansatte på Stord, og har en årlig omsetning på rundt 70 millioner kroner. Til sammen tar vi hånd om rundt 20.000 tonn avfall fra hele Sunnhordland, sier Bommen. Kollega Kåre Pedersen bestyrer avdelingen på Skår i Karmøy. – Vi er 6 ansatte, og årsomsetningen ligger på rundt 20 millioner kroner, forteller Pedersen. – Rundt 6000 tonn avfall tar det flunkende nye anlegget på Sund hånd om hver år. Målet er å gjenvinne og resirkulere mest mulig. Etter at deponiforbudet kom i 2009, ble det forbud mot å deponere eller grave ned det aller meste. Av den totale avfallsmengden vi håndterer i våre anlegg resirkuleres, gjenbrukes eller energigjenvinnes rundt 95 prosent, sier Pedersen og Bommen. Det tredje avdelingen i regionen ligger på Frakkagjerd, og ledes av Bent Johan Jacobsen. – Vi har store spesialbiler som suger opp både slam, sand og alle slags flytende væsker. Eksempler er septik, eller fettutskillere fra restauranter og butikker. Storsugeren suger eller blåser både sand, singel , eksempelvis fra tak, bakgårder, stubbloft eller kabelgrøfter. Ettersom det er vi på Frakkagjerd som har spesialutrustning for denne typen oppdrag, opererer vi i hele regionen. – Med 13 ansatte har vi en årlig omsetning på rundt 30 millioner kroner. Mye av det vi suger opp er oljeholdige væsker fra rigg-/båtverksteder, bilverksteder og andre bedrifter, og en god del er også det vi kaller for farlig avfall. Vi tømmer og kontrollerer oljeutskillere, og jeg anslår at vi hvert år tar hånd om et par tusen tonn av slikt avfall, sier Jacobsen. Bedriften på Frakkagjerd leverer også rørspyling og har også utviklet spesialkompetanse innen rørinspeksjon. – Vi kjører inspeksjonskamera inn gjennom alle typer rør både over og under bakken. Dermed kan vi avdekke om det er skader på rørledningene. Dessuten kan vi slå fast hvor det eventuelt er brudd på et rør. Det betyr store innsparelser at vi kan slå fast hvor et brudd er, slik at en kan grave seg direkte ned til skadestedet, sier Jacobsen. I tillegg til de 41 fast ansatte i de tre avdelingene, leier Ragn Sells inn rundt 10 personer pluss biler til transport. Antallet arbeidsplasser blir dermed betydelig høyere enn de 41 som er ansatt direkte i selskapet.

Svenske eiere
Ragn Sells er et svensk familieeid selskap som har drevet med resirkulering og gjenvinning helt tilbake til 1881. I Norge er de den nest største innen bransjen, men selskapet opererer også i en rekke andre land. Ragn Sells har definert noe de kaller ”Nordicum, som ved siden av Sverige, Norge og Danmark omfatter de baltiske statene samt Polen. Med rundt 2700 ansatte omsetter Ragn Sells for omlag 5,2 milliarder svenske kroner årlig. Omsetningen i Norge er 1,25 milliarder. – Det at det ble nettopp Ragn Sells som ble våre nye eiere, tror jeg alle ansatte er godt fornøyd med. Det er dette selskapet har drevet med i mange generasjoner, og de er eiere som kan faget og således forstår utfordringene vi har, sier Jan Olaf Bommen.