- Vi må forbedre produksjonen skal vi overleve. Få bransjer egner seg bedre til roboter enn vår, sier Trond Elholm Hansen i Tekstil-Vask AS.

Sett av tirsdag 6. september. Da starter løpet som forteller deg hvordan framtiden kommer til å påvirke bedriften din. Hvordan vil den fjerde industrielle revolusjon slå ut for MIN bedrift? Hva må JEG gjøre for å henge med? Er det bedrifter i samme situasjon som jeg kan samarbeide med her på Haugalandet?

Spørsmålene er mange. Svarene få og uoversiktlige. Usikkerheten rundt Industri 4.0, som det populært kalles, er stor i mange bedrifter. Robotene kommer, digitaliseringen skyter fart, organisasjoner endres, markeder likeså. I det neste halvåret kommer Haugesundregionens Næringsforeningen til å ha fullt trykk på denne utviklingen. Sammen med samarbeidspartnerne Uni Research Polytec, Høgskolen Stord-Haugesund og IT-selskapet Bouvet planlegges det nå et kick off 6. september med bl.a. Volvo-sjefen Øystein Herland. Seminaret skal etterfølges av en rekke kurs, informasjonsmøter og kommunikasjonsarenaer som skal sette Industri 4.0 i fokus. Vi vet at mange er usikre på framtiden. Vi ønsker å spre informasjon, skape nettverksarksarenaer, bringe bedrifter sammen i et forsøk på enkeltvis og kollektivt å gi bedriftene på Haugalandet inspirasjon og kunnskap til å møte utfordringene, sier HN-direktør Egil Severeide. Prosjektet starter med seminaret 6. september, der vi ser på de store linjene og høster inspirasjon og kunnskap fra en av de kanskje mest innovative bransjene i verden i dag- bilindustrien. Volvo Norge-sjefen ser på hvordan Volvo og bilprodusentene jobber for å skape framtidens bil og hvordan produksjon og organisasjon endres i takt med den teknologiske utvikling.

_MG_5769
Disse kommer til å ha flust å gjøre til høsten. Fra venstre HN- direktør Egil Severeide, Thorvald Gundersen i Future Solutions, Gunnar Birkeland i Uni Research Polytec og Ivar Kornbrekk, Bouvet.

 

Vi får også innblikk i hva den fjerde industrielle revolusjon består i og hvilke utfordringer den gir til norsk industri, før vi ser på selskaper lokalt og spør hva de har gjort for å forberede seg på en ny fremtid. Vi ser også på innovative selskaper her på Haugalandet, som har sett nye muligheter i et etablert marked. Fullt fokus Etter lunsj stiller folk fra det nasjonale og regionale støtteapparatet (Innovasjon Norge, Forskningsrådet, Ipark, Rogaland Ressurssenter) med folk som kan gi råd og veiledning om de tilskuddsordninger som finnes for bedrifter som vil forbedre/utvikle produksjonen eller se etter nye markeder. Etter seminaret planlegges det en rekke arrangementer som drar Industri 4.0 ned på et mer praktisk nivå. Disse holder i regi av Næringsforeningen, samarbeidspartnerne eller andre arenaer som det er naturlig å kople til prosessen. Gjennom dette prosjektet håper vi å kunne gi et lite bidrag til etablering av nye bedrifter, skape nye markedsmuligheter, økt samarbeid mellom bedriftene i regionen og økt andel lokale leveranser til store industriprosjekter. Når vi går inn i 2017 er målet å ha gitt framoverlente bedriftsledere i regionen kunnskap og kjennskap til verktøy som de kan benytte seg av i arbeidet med å utvikle bedriftene sine, sier Severeide, som ønsker innspill til tema og arrangementer fra alle hold. Vi må automatisere Trond Elholm-Hansen i Tekstil-Vask ser inn i framtiden. Han er nødt til å automatisere vaskeriet sitt om han skal overleve. Elholm-Hansen er en av flere, lokale bedriftsledere som skal fortelle hvordan Tekstil-Vask Haugesund har tenkt å møte den fjerde, industrielle revolusjon på kickoff-møtet 6. september. Et selskap som de siste årene har omsatt for 13-14 millioner kroner og med en bunnlinje på rundt 10 prosent av driftsinntektene. Et selskap som har investert mye, men som må gjøre nye investeringer for å henge med. Pussig du ringer, vi sitter akkurat og ser på kataloger for en stor messe i Tyskland med Industri 4.0 som tema. Vi skal ned og se på utstyr, for det er helt opplagt at vi må automatisere for å henge med, sier Elholm-Hansen. Han jobber i en bransje der prisene er på 1988-nivå, og der konkurransen fra nasjonale kjeder er beinhard. Han er tredje generasjon vaskerieier, og den eneste lokale igjen med produksjon i Haugesund. -Prisene kan vi ikke gjøre noe med. Vi må få opp produktiviteten. Da må vi automatisere og se på arbeidsprosessene, sier Elholm-Hansen, og viser fram innsydde UIHF-brikker i duker han leier ut. – Disse brikkene gjør det mulig å «følge» tøyet og derigjennom redusere svinn, forteller han.

Tekstil-Vask AS i Haugesund flyttet for halvannet år siden inn i nye lokaler på Raglamyr. Økt automatisering er helt nødvendig får å øke konkurransekraften i årene framover.
Tekstil-Vask AS i Haugesund flyttet for halvannet år siden inn i nye lokaler på Raglamyr. Økt automatisering er helt nødvendig får å øke konkurransekraften i årene framover.

 

Trond Elholm-Hansen har investert mye i nye maskiner. Men mer må til om produktiviteten skal forbedres.
Trond Elholm-Hansen har investert mye i nye maskiner. Men mer må til om produktiviteten skal forbedres.