Egil Severeide Ansvarlig redaktør

Jeg håper dere fikk med dere en spennende nyhet for noen uker siden. Sea Cargo og Karmsund Havn inngikk en avtale om å gjøre Husøy på Karmøy til et strategisk godsknutepunkt på Vestlandet. Bergen er fortsatt i sjokk.

At en så stor logistikkaktør langs Vestlandskysten skulle velge lille Haugalandet som hub for sin strategiske satsing, var slett ikke ventet. Begrunnelsen er interessant. Husøys strategiske beliggenhet mellom Bergen og Stavanger, og utbyggingen av E39. Midt i aksen mellom storbyene på Vestlandet ligger Karmsund Trafikkhavn. Tar vi med utbyggingen av E134 som hovedforbindelse øst-vest har vi det komplette bildet. Haugalandet blir et infrastrukturelt knutepunkt på Vestlandet og mot Østlandet. Karmsund Havn har som visjon å utvikle regionen til å bli et logistikknutepunkt. Tar du bort ordet logistikk er visjonen identisk med vår. Vi er i samme båt. Beslutninger som den Sea Cargo nå har gjort er synlige beviser for at toneangivende aktører tenker i samme bane. De ser at det er strategisk riktig å satse i et infrastrukturelt knutepunkt. Derfor er kampen om å få gjennomført de store infrastrukturprosjektene på Vestlandskysten så sentral. Rogfast binder nord og sør sammen, og er på skinner. Den bankes gjennom av Stortinget til høsten med byggestart tidlig neste år. 1. juli skal alle høringsuttalelser være inne til Norsk Transportplan. Her er målet å sikre E134 som hovedferdselsåre øst/vest. Det er et voldsomt trøkk rundt denne prosessen nå, og vi er optimister. Også Hordfast, som binder Sunnhordland til Bergens/regionen, ligger i loopen. Men også her er det sterke motkrefter, så ingenting er gitt på forhånd. Dette er lange og kraftkrevende prosesser. Men de er viktige, fordi infrastruktur er så viktig for næringslivet. Det har Sea Cargo skjønt…