Karmsundgata 56 rommer 3 spennende firmaer innen trafikk. Wright Trafikkskole er et av firmaene.

Wright Trafikkskole ble etablert i 1997, og har utviklet seg til Norges klart største trafikkskole med avdelinger på 30 ulike steder i Norge.

Wright fokuserer på kvalitetsmessig god opplæring i alle kjøretøyklasser, og kjennetegnes av dyktige og dedikerte lærere, moderne IT-løsninger og en strukturert og profesjonell drift av sine trafikkskoler. Mer enn 5000 elever tar årlig førerkortet etter opplæring hos Wright Trafikkskole. Wright har lenge vært svært toneangivende på Østlandet, Sørlandet og i Midt-Norge. Fokuset har derfor i 2015/2016 vært etableringer langs Vestlandskysten. I august 2015 etablerte de trafikkskole i Stavanger, og 1. januar i år kom turen til Ålesund. Nå er turen kommet til Haugesund, hvor kjøreskolen nå er på plass i Karmsundgata 56 (tidligere Delta-bygget).  Etableringen i Haugesund skjer etter at selskapet i flere år har tilbudt egne mopedkurs i byen. Slik sett kjenner Wright både elevmassen og byen godt. Ved etablering tilbys det opplæring i klasse B – inklusive mulighet for å kjøre Automatgiret bil, BE/B96, moped samt trafikale grunnkurs. Det vil vurderes ytterligere førerkortklasser etter hvert.

13007241_887256738062901_9087957779991087243_n

Med etabler- ing i Haugesund vil det også høsten 2016 tilbys påkrevde yrkesrettede kurs – Etterutdanningskurs – for yrkessjåfører på så vel persontransport som godstransport. Wrights ansatte i Haugesund er alle erfarne innenfor trafikkskoledrift og de er alle lokale. Avdelingen består pr i dag av 4 trafikklærere samt en kontoransvarlig, men sterk vekst gjør at det planlegges ansettelse av ytterligere lærere etter hvert. Det er tegnet samarbeidsavtale med Haugar som innebærer hyggelige rabatter for medlemmer av idrettslaget når de benytter Wright til førerkortopplæring. Det vil løpende vurderes behov for flere lokalkontor i området. Særlig Kopervik kan være et aktuelt område å ha en filial av Wrights avdeling i Haugesund.